Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao Bouw en Infra heeft flinke duw nodig

De cao Bouw & Infra verdient een flinke duw vooruit. Na een zware tijd in de sector moet er nu worden geïnvesteerd, vindt onderhandelaar Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen. Donderdag 1 februari beginnen de onderhandelingen.

“Wij willen meer loon voor de mensen, meer scholing en ontwikkeling, meer gelijke rechten voor verschillende soorten arbeidskrachten. Er moeten met de diverse branches afspraken worden gemaakt om zo de weg te banen tot maatwerk op bedrijfsniveau. Het gaat er nu om dat de sector zichzelf klaar zet voor de toekomst.”

Deze voorbereiding op de toekomst noodzaakt volgens CNV Vakmensen een behoorlijk brede duw aan de collectieve arbeidsvoorwaarden. Gijs Lokhorst: ”De lonen moeten met 3,5% worden verhoogd, net als de vergoedingen. CNV Vakmensen wil de nu nog onbetaalde schooldag voor jongeren weer een betaalde dag laten zijn. De bond verlangt verder dat reisuren voortaan worden betaald op basis van het uurloon. De cao Bouw en Infra moet in zijn geheel gaan gelden voor uitzendkrachten. Vakkrachten die werken via een uitzendbureau verdienen een betere positie.”

CNV Vakmensen wil in de sector een ‘ouderenregeling’ opzetten. Die houdt in dat oudere werknemers 80% van hun normale werkweek werken tegen 90% het loon en 100% pensioenopbouw. “Dit maakt mogelijk dat werknemers gezond en verantwoord hun pensioenleeftijd bereiken”, verduidelijkt onderhandelaar Lokhorst.

Masterplan

Scholing en ontwikkeling blijft onveranderd een zwaartepunt in de cao-voorstellen va CNV Vakmensen, zowel functiegebonden als toekomstgerichte scholing.
CNV Vakmensen wil daarvoor een ‘masterplan’ om de instroom van nieuwe werknemers te bevorderen. Dat betreft jongeren, maar ook de zogenoemde zij-instromers. Werknemers moeten zo breed en goed mogelijk worden opgeleid én begeleid. Weerbaarheid en wendbaarheid moeten daardoor groter worden. Van belang is dat mede daardoor de interne flex binnen het bedrijf kan worden vergroot en externe flex wordt beperkt.
 
Veiligheid
CNV Vakmensen wil, samen met werkgevers, de veiligheid en arbeidsomstandigheden in de Bouw en Infra verbeteren. Lokhorst: “De focus op risico’s moet gerichter worden. Communicatieproblemen op projecten tussen internationale collega’s moet worden opgelost zodat voorschriften ook echt voor alle werknemers duidelijk zijn en kunnen worden nageleefd.”

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid