Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-akkoord voor werknemers open teelten

CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten hebben met de werkgevers (NFO, KAVB, Anthos en LTO Nederland) een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao open teelten. Het gaat om een eenjarige cao (van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015) met een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2015.

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomkwekerij, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw. De betrokken partijen zijn het eens over de nieuwe regeling 'Piekarbeid', die het mogelijk maakt 8 weken premievrij te werken. De regeling Piekarbeid vervangt de bestaande regeling Gelegenheidsarbeid per 1 januari 2015.

Oneerlijke concurrentie tegengaan

Daarnaast komen de cao-partijen nog tijdens de looptijd van de cao tot een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn) constructies in de sector tegen te gaan. Het doel om te streven naar een duurzame sector met duurzame arbeidsverhoudingen. De cao-partijen zien daarbij de noodzaak om verder te investeren in goed werkgeverschap.

Er komt een aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet. In de cao worden de actuele functiebeschrijvingen opgenomen. Ook zijn er inhoudelijk afspraken gemaakt over een private aanvullende WW-verzekering.

Leden

CNV Vakmensen heeft het cao-akkoord voorgelegd aan de leden.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid