Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Bonden dagvaarden MONUTA en ondernemingsraad wegens reorganisatie

Vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben zowel uitvaartonderneming MONUTA als haar ondernemingsraad (OR) gedagvaard in kort geding. Aanleiding is een reorganisatie waardoor alle 130 uitvaartverzorgers boventallig zijn verklaard.

Deze uitvaartverzorgers moeten opnieuw solliciteren naar hun eigen functie.

Geen goed werkgeverschap

"MONUTA heeft ons niet tijdig en niet volledig geïnformeerd. Bovendien weigeren zowel de directie van MONUTA als de OR om de vakbonden en de medewerkers van relevante informatie te voorzien. Hiermee lappen zij de afspraken in de cao, de Wet op de ondernemingsraden en het sociaal plan aan hun laars", stellen de bonden. "Daarbij komt dat de manier waarop MONUTA deze reorganisatie in gang zet niets meer te maken heeft met goed werkgeverschap". 

Het kort geding dient op maandag 9 januari om 15.30 uur bij de rechtbank in Apeldoorn. De rechter is verzocht om MONUTA en de ondernemingsraad te veroordelen alle relevante informatie aan FNV en CNV Vakmensen te verstrekken.

MONUTA houdt zich niet aan wet- en regelgeving

CNV Vakmensen en FNV verwijten MONUTA dat het de bonden al vanaf het begin niet tijdig en niet volledig heeft geïnformeerd. Bij reorganisaties van een dergelijke omvang dient een onderneming naast de OR ook vakorganisaties tijdig te informeren. Bovendien dient MONUTA zich te houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag.

Krenten uit de pap

MONUTA wil met het “Programma Gezond Groeien” haar positie in de markt vergroten en versterken. Marlies Possel, FNV Zakelijke Dienstverlening: "In tegenstelling tot wat MONUTA beweert, komt de functie van uitvaartverzorger niet te vervallen. Er wordt in de nieuwe functie meer de nadruk gelegd op acquisitie en eigen ondernemerschap waar kennelijk andere arbeidsvoorwaarden tegenover komen te staan. Deze zijn niet in overeenstemming met de cao Uitvaart, maar door te doen alsof er sprake is van een nieuwe functie omzeilt MONUTA het afspiegelingsbeginsel en dwingt zij de uitvaartverzorgers tot verkapt zzp-schap. Het is een cosmetische ingreep waarmee MONUTA 'de krenten uit de pap vist' en de omzetverantwoordelijkheid volledig wil neerleggen bij de uitvaartverzorgers". Het ondernemersrisico wordt dan afgewenteld op de uitvaartverzorger.

Onbehoorlijk richting werknemers

Per 1 december 2016 zijn alle uitvaartverzorgers boventallig verklaard met ingang van 1 februari 2017. Vervolgens hebben de uitvaartverzorgers direct een besluit moeten nemen om te solliciteren naar de “nieuwe functie”, waarvoor deelname aan een assessment verplicht was. MONUTA doet op papier alsof de "nieuwe functie" zodanig gewijzigd is dat een deel van de huidige uitvaartverzorgers niet geschikt zou zijn, terwijl dit niet het geval is. De functies zijn in essentie hetzelfde. "Door de dwingende manier waarop MONUTA de sollicitatieprocedure dirigeert, is een deel van de uitvaartverzorgers zeer ontmoedigd", reageert Peter Bloemendaal van CNV Vakmensen. "Nog los van het feit dat het onbehoorlijk is richting de werknemers, negeert MONUTA de bestaande wet- en regelgeving bij reorganisaties".
 
Naast het kort geding komende maandag volgt binnenkort een 2e kort geding. "MONUTA moet wat ons betreft direct stoppen met de reorganisatie". Bij MONUTA werken in totaal circa 800 medewerkers, waarvan 130 als uitvaartverzorg(st)er

reorganisatie MONUTA

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid