Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Betere afspraken over werkomstandigheden beveiligers Schiphol

Beveiligers op Schiphol hoeven straks minder lang achter elkaar te staan. CNV Vakmensen heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven die op de luchthaven actief zijn.

CNV Vakmensen is al langere tijd in gesprek met Schiphol en de beveiligingsbedrijven over het verbeteren van de werkomstandigheden van de beveiligers. Heikel punt is de maximale 'sta-tijd'. Die is te lang, vindt de bond. Dat blijkt ook uit een rapport van TNO, die hier - op verzoek van de cao-partijen - uitgebreid onderzoek naar het heeft gedaan.

Maximale sta-tijd 120 minuten per 1 september

Het overleg heeft geleid tot een aantal concrete afspraken. Belangrijkste uitkomst is dat de maximale sta-tijd bij de security-controle in de vertrekhallen 1, 2 en 3 per 1 september omlaag gaat van 150 naar 120 minuten, conform het advies van TNO. Deze afspraak zorgt voor aanzienlijke extra werkgelegenheid op Schiphol. De beveiligingsbedrijven gaan de komende tijd aan de slag met het werven, selecteren en opleiden van extra securitymedewerkers. Omdat alle nieuwe beveiligers vooraf nog gescreend moeten worden, is de ingangsdatum gesteld op 1 september 2016.

Start pilots ‘effectieve pauzes’ en ‘verlichten staand werk’

In het overleg is ook overeenstemming bereikt over het starten van twee pilots op 6 juni 2016. De uitkomsten van deze pilots – uiterlijk per 1 september - worden meegenomen in de uiteindelijke afspraken over aanpassing van arbeidstijden. TNO stelt dat pauzes van 15 minuten in combinatie met de huidige sta-tijden voor beveiligers bij de securitycontrole in de vertrekhallen 1, 2 en 3 te kort zijn om voldoende van het werk te herstellen. Met praktijkproeven wordt onderzocht wat daarvoor de meest effectieve pauze is, zowel qua pauze-duur als invulling van de pauzes.

TNO stelt dat de huidige totale sta-duur binnen één dienst kan leiden tot lichamelijke ongemakken bij de beveiligers securitycontrole in de vertrekhallen 1, 2 en 3. In een tweede pilot wordt beproefd welke maatregelen fysieke klachten kunnen voorkomen. Bij deze vertrekfilters zullen extra faciliteiten worden aangebracht om het staand werk te verlichten, bijvoorbeeld ergonomische matten, zit-stasteunen en het herinrichten van werkplekken. TNO is wederom gevraagd de effecten van beide pilots objectief te meten.

Tevreden

CNV Vakmensen is tevreden dat het overleg concrete resultaten heeft opgeleverd om de arbeidsomstandigheden van de beveiligers op Schiphol te verbeteren.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid