Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

mw. Mr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel      

 

Hoofdfunctie

Eigenaar SB GO&A, Governance, Onderzoek & Advies.

 Nevenfuncties

Voorzitter raad van toezicht CNV Vakmensen

Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Geldrop Mierlo

Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Son en Breugel

Voorzitter rekenkamer gemeente Hoeksche Waard

Voorzitter klachtencommissie WKKGZ, BOPZ en WVGGZ GGZ Fivoor

Voorzitter (pl) klachtencommissie WKKGZ, BOPZ en WVGGZ  GGZ Centraal

Voorzitter (pl) klachtencommissie WKKGZ, BOPZ en WVGGZ GGZ Altrecht

Voorzitter klachtencommissie medewerkers Amarant-groep Tilburg

Vice voorzitter raad van commissarissen ACV NV Ede

Rechter (pl) rechtbank West-Brabant-Zeeland

Lid bestuur NVRR (Nederlandse vereniging van rekenkamers)

Lid raad van toezicht CNV Vakcentrale

 

drs. J.A.N. (Jan) Mos

 
Nevenfuncties

Lid raad van toezicht CNV Vakmensen

Lid raad van toezicht Estinea

Lid raad van toezicht Het Stedelijk Lyceum

mw. drs. ir. J.C. (Hanneke) Lens

 
Hoofdfunctie

Directeur Algemene Zaken FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen

Nevenfuncties

Lid raad van toezicht CNV Vakmensen

Lid Raad van Toezicht Certe Medische Diagnostiek en Advies te Groningen

Penningmeester Stichting Âlde Fryske Tsjerken te Leeuwarden

drs. B.J.M. (Bart) van Kuijk

 
Hoofdfunctie

Manager Fondsenwerving & Marketing van Amnesty International afd. Nederland

Nevenfunctie

Lid raad van toezicht CNV Vakmensen