Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Digizines 2019

‘Stoppen op je 65e na 45 jaar werk’

Mensen die 45 jaar gewerkt hebben moeten ‘gewoon’ op hun 65e met pensioen kunnen. Dat vindt het CNV en daar zal de vakbond ook prioriteit aan geven tijdens de verdere uitwerking van het pensioenakkoord.

Die uitwerking krijgt de komende periode vorm. Namens het CNV is vakcentrale-voorzitter Arend van Wijngaarden daar nauw bij betrokken. Hij wil dat de AOW op een belangrijk punt aangepast wordt, namelijk dat werknemers die op hun 65e 45 of meer dienstjaren achter de rug hebben een vervroegde AOW-uitkering krijgen. Daarmee hoopt hij vooral de mensen in de zware beroepen te kunnen ontzien. ‘Wie als tiener is begonnen als bouwvakker, kan dus op tijd stoppen met werken’, zegt Van Wijngaarden.

Bewijslast omdraaien

Het CNV-plan is niet nieuw, maar stuitte de afgelopen jaren op veel -met name bureaucratische- bezwaren. Onterecht, vindt Van Wijngaarden. Een van die bezwaren is dat het arbeidsverleden van mensen niet goed is gedocumenteerd. Daardoor zou de overheid niet weten wie er voor zo’n regeling in aanmerking komt. Van Wijngaarden omzeilt dit argument door de bewijslast om te draaien. ‘Mensen die op hun 65e denken recht te hebben op vervroegde AOW moeten dat zelf aanvragen en zelf aantonen dat ze al 45 jaar aan het werk zijn.’

Vrijstelling voor mantelzorg

Ook de vraag ‘wanneer begin je met tellen?’ zou invoering van een vervroegde AOW in de weg staan. Het antwoord van Van Wijngaarden is simpel: ‘Zodra je opleiding is afgerond’. Er zou volgens hem bovendien een soort vrijstelling moeten komen voor mensen die een periode voor jonge kinderen zorgen of mantelzorg plegen en voor werknemers die buiten hun schuld een tijdje werkloos zijn.

Geen verkapte VUT

Om verwarring te voorkomen benadrukt Van Wijngaarden dat het gaat om een vervroegde AOW-uitkering op het moment dat je 65 wordt én minimaal 45 jaar hebt gewerkt. ‘Zo voorkom je een verkapte herinvoering van de VUT. Ook betekent het dat je daarbovenop je pensioen iets naar voren moet halen, wat een lagere levenslange pensioenuitkering betekent.’

Kleinere kloof

Het grote voordeel van de 45-jaarregeling is volgens Van Wijngaarden dat het de discussie over wat wel en niet een zwaar beroep is in de kiem smoort omdat juist de mensen in een zwaar beroep vaak vroeg begonnen met werken.
Een vervroegde AOW-uitkering draagt volgens de CNV Vakcentrale-voorzitter bovendien bij aan verkleining van de toenemende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. ‘Laagopgeleiden werken gemiddeld 8 maanden langer door dan hoogopgeleiden, maar leven 6 jaar korter. Met deze oplossing trek je het speelveld iets meer gelijk.’

Kostenonderzoek

Hoeveel mensen er precies voor in aanmerking komen en hoeveel geld zo’n regeling gaat kosten durft hij niet te zeggen. ‘Daarom is mijn concrete voorstel: Onderzoek wat het kost. Maar bedenk ook dat het geld oplevert. Door op 65-jarige leeftijd al met pensioen te kunnen, voorkomen we dat een grote groep werknemers voortijdig opbrandt of vroegtijdig arbeidsongeschikt raakt en dus hogere gezondheidskosten maakt.’

Meepraten?

Wil je meepraten of je mening geven over dit onderwerp? Dat kan op Je Achterban.

 

CNV Vakcentrale-voorzitter Arend van Wijngaarden: 'Zelf aantonen dat je op je 65e al 45 jaar aan het werk bent.'