Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Wat is er aan de hand met de callcenter-cao?

Zoals jullie weten proberen CNV en FNV al enkele jaren om een nieuwe cao in jullie sector af te spreken. Helaas is dit ondanks alle inspanningen tot op heden niet gelukt.

CAO-overleg
De meest recente ontwikkelingen zijn dat de werkgevers nu besloten hebben om alleen met Qlix te willen praten over een nieuwe cao. Hiermee zetten werkgevers (doelbewust?) CNV en FNV buitenspel. Hier zijn wij uiteraard niet blij mee.
Wat hebben we allemaal gedaan om dit te veranderen?
We zijn als bonden de afgelopen maanden bij heel veel callcenters op bezoek geweest en hebben dus veel collega’s gesproken over wat er allemaal speelt bij de callcenters. We hebben ook een enquête uitgezet die ons ook veel informatie geeft over wat medewerkers belangrijk vinden. Uiteindelijk staan loon, werkomstandigheden en zeggenschap over je werk en werktijden hoog op jullie agenda. En dat is terecht.

In gesprek
Graag zouden we dus als CNV en FNV over deze thema’s met de werkgevers in gesprek komen. Om die reden hebben we op 20 juli jongstleden een gesprek met Cendris, Xerox, Teleperformance en Webhelp gehad. Wij hebben aangegeven graag deel te willen nemen aan het aanstaande cao-overleg. We hebben ook aangegeven bereid te zijn om stapsgewijs cao-afspraken te maken en graag mee te denken over de toekomst van de sector. Kortom, onze boodschap was, “wij gaan graag met jullie het gesprek aan!”.

Voorstellenbrief
Helaas heeft het gesprek (nog) niet geleid tot een uitnodiging van de werkgevers om deel te nemen aan het cao-overleg. Maar daar laten wij het natuurlijk niet bij zitten. Om die reden hebben wij (ongevraagd) eind vorige week onze voorstellenbrief voor een nieuwe callcenter-cao namens CNV en FNV aan de werkgevers gestuurd.

Onze voorstellen zijn gebaseerd op jullie input en gaan uit van twee belangrijke speerpunten:
1. Loonsverhoging
2. Afspraken over opleiding en scholing

En daarnaast willen wij, samen met de werkgevers, met alle medewerkers in de sector aan de slag om de cao te vernieuwen en goede toekomstbestendige cao-afspraken maken.

Kortom, we willen werken met een stip op de horizon over onderwerpen die medewerkers én werkgevers gezamenlijk belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de verantwoordelijkheid die ook opdrachtgevers hebben om nog redelijke tarieven aan de callcenters te betalen voor hun werkzaamheden. Het werk moet wel op waarde geschat worden. En denk ook aan de toekomstige uitdagingen van de sector, zoals robots die het werk kunnen gaan overnemen.

In de bijlage kun je onze voorstellenbrief lezen.

Reactie werkgevers?
Natuurlijk hebben we ook met Qlix gesproken. Dat is de vakbond die wel aan tafel mag komen om over een nieuwe cao te praten. Qlix staat ervoor open als CNV en FNV ook zouden deelnemen.
We hebben van de werkgevers nog geen reactie ontvangen op onze voorstellen. Natuurlijk zijn we erg benieuwd! We houden jullie op de hoogte.
En wat ons betreft geldt uiteindelijk cao of geen cao, wij gaan in gesprek met jullie werkgevers over de onderwerpen die jullie belangrijk vinden!

Vragen
Heb je vragen? Stel ze dan aan jouw cao-onderhandelaar Sandra Hendriks. Je kunt Sandra bereiken via s.hendriks@cnvvakmensen.nl of via 0610539520.

Lid worden?
En als we eenmaal in gesprek zijn, helpt het als onze achterban zo groot mogelijk is. Met hoe meer we zijn, hoe harder we met onze vuist op tafel kunnen slaan. Daarom loont het als zoveel mogelijk van je collega’s lid worden.
Kijk op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

Ben je uitzendkracht?
Dan komen wij ook voor jouw belangen op. In de callcenters werken veel uitzendkrachten. Ook voor jullie is een goede cao van belang. We nemen jullie belangen dus zeker ook mee en we horen ook heel graag jullie input.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid