Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Waarheid rond cao Tour komt eraan

Enige weken geleden in onze eerste nieuwsbrief over de cao hebben wij u een doorkijkje gegeven over de stand van zaken rond de nieuwe cao en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het afsluiten van een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief geven wij u de laatste stand van zaken.

Modernisering

Bij de vorige cao is afgesproken dat wij met elkaar (werkgevers en werknemers) inspanningen zouden verrichten om te komen tot een moderne, nieuwe en beter te lezen cao. Het afgelopen jaar zijn op veel verschillende manieren pogingen gedaan om gezamenlijk tot een vergelijk te komen over hoe wij de moderne cao zien, maar dit heeft ons niet tot een eenduidige visie gebracht. Daarop hebben de werkgevers aangegeven dat zij met een aantal voorstellen zullen komen voor het cao-overleg. Zij geven daarbij aan dat zij voornemens zijn om tot een cao te komen. De grote vraag is welk niveau deze voorstellen zullen hebben.

Inzet CNV Vakmensen

Als bond hebben wij steeds het standpunt ingenomen dat wij hoe dan ook een cao voor de sector Besloten Bus willen afsluiten. Veranderingen en modernisering in deze cao zijn mogelijk, maar dat mag niet tot verslechteringen van arbeidsvoorwaarden leiden. Dus onderaan de streep is het niveau hetzelfde en daarnaast willen wij ook een loonsverhoging.

Stand van zaken

Half augustus krijgen wij als bonden de voorstellen van de werkgevers. In september zijn er drie onderhandelingsdata afgesproken en dan kan er een nieuwe cao zijn. Met alles wat wij nu horen, worden wij niet gerustgesteld. Roepen dat je een cao wilt is één, maar het niveau ervan is wel twee. Ook wij willen een cao, maar zoals gezegd niet tegen elke prijs, wij zullen vasthouden aan ons uitgangspunt.

Gevaar

Het zou dus kunnen leiden tot een situatie dat er GEEN cao tot stand komt en dat is onwenselijk. Wij weten echter dat ondernemingen binnen de sector heel verschillend over wel of geen cao denken. Geen cao betekent dat na een jaar de nawerking van de huidige cao stopt en dat men individueel andere afspraken met medewerkers kan maken. Wat dat betekent kunnen wij zo met elkaar invullen. Verdere versobering van arbeidsvoorwaarden ligt dan op de loer.

Als wij dit niet willen - en dat willen wij niet - dan is het de hoogste tijd dat jij als lid je ongeorganiseerde collega’s gaat wijzen op dit gevaar en dat het heel goed is om lid te worden van een vakbond. Uiteraard is iedereen van harte welkom bij CNV Vakmensen.

Kortom het is de hoogste tijd om nu al in actie te komen, want als het nodig is dan staan wij met elkaar om dit alles, indien nodig, tegen te gaan. Zodra er nieuws is melden wij dat.

Voor nu een hele fijne vakantie en/of veilige kilometers gewenst!

Peter Böeseken
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06- 51 60 20 43
E p.boeseken@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid