Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voortgang pensioenproblematiek

Eind mei hebben we door 2 ledenraadplegingen en een nieuwsbrief jullie geïnformeerd over de pensioenproblematiek bij Meerssen Papier

Pensioenproblematiek in een notendop

Door de wisseling van de pensioenverzekeraar van Meerssen Papier (Interpolis naar Aegon per 1 januari 2015) is pas eind 2014 voor het personeel Meerssen Papier duidelijk geworden dat:
 • de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie ( 8% van pensioengrondslag volgens P-gids) in feite sinds 2011 slechts 4,7 % bedroeg
 • dat bij de pensioenopbouw in strijd met gemaakte afspraken geen rekening is gehouden met de ploegentoeslag (17,1%)
 • dat het UWV de pensioenvordering over de periode 1 jaar voor faillissement (april 2014- april 2015) ten onrechte niet meegenomen heeft bij de faillissement WW-uitkering. Bij het groepsgewijs invullen van de UWV-formulieren is hier blijkbaar een onjuist advies resp. inschatting gemaakt.
 • te weinig betaalde werkgeversbijdrage: 8% - 4,7% = 3,3%
 • werkgeversbijdrage pensioenpremie ploegentoeslag 17,1% = 8%

Voor Aegon geldt dat jullie over de periode 1 januari 2015 tot datum einde arbeidsovereenkomst (veelal 29 april 2015) te weinig pensioenrechten hebben opgebouwd:

 • te weinig betaalde werkgeversbijdrage: 8% - 4,7% = 3,3%
 • Werkgeversbijdrage pensioenpremie ploegentoeslag 17,1% = 8%

Voortgang omtrent afgesproken actie traject

Eind mei hebben we in overleg met jullie een actie traject afgesproken (zie nieuwsbrief mei 2015). In het kort is er sindsdien het volgende gedaan:

1. openstaande pensioenvordering over de periode april 2014- april 2015

Navraag bij de curator en UWV leert dat de te weinig opgebouwde pensioenrechten over de periode 1 jaar voorafgaande aan faillissement (29 april 2014 tot 29 april 2015) alleen via de pensioenverzekeraars Interpolis en Aegon gedeclareerd kunnen worden bij UWV. Op verzoek van CNV Vakmensen heeft het UWV - daarvoor dank - beide pensioenfondsen namens de ex-werknemers van Meerssen Papier verzocht de vermelde declaraties kenbaar te maken. Individuele werknemers hoeven in deze fase géén actie te ondernemen. Pas nadat de ex-werknemers MP een jaaropgave ontvangen van PF Interpolis en/of Aegon hebben ontvangen waaruit blijkt dat er te weinig pensioenrechten bijgeboekt zijn, dient de individuele werknemer in actie te komen. 

Op verzoek van CNV Vakmensen is UWV tevens drukdoende om de te weinig betaalde pensioenpremie door Meerssen Papier over de laatste 13 weken voor faillissement mee te nemen bij de faillissements-uitkering van UWV. Individuele  ex- werknemers MP hoeven in deze fase geen actie te ondernemen.

2. openstaande pensioenvordering over de periode januari 2011 tot april 2014

Diverse leden hebben ons verzocht deze pensioenclaim alsnog te vorderen door het aansprakelijk stellen van de voormalige bestuurders Meerssen Papier. Om dit verzoek zorgvuldig te kunnen beoordelen hebben we eerst de feiten/cijfers van de pensioenproblematiek in kaart gebracht. Dat was op zich al een fikse klus.Vervolgens hebben we nu deze kwestie ter advies voorgelegd bij een pensioendeskundige en jurist: kan op basis van deze feiten wel/niet met kans op succes de voormalige bestuurders MP hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden? 

Bij meer duidelijkheid informeren we jullie uiteraard zo spoedig mogelijk.Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid