Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Voortgang cao Technische Groothandel beperkt

De voortgang naar een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor medewerkers in de technische groothandel tijdens de sessie van vorige week was beperkt, maar niet overtuigend. Werkgevers hebben voor het eerst een (beperkt) loonbod gedaan.

Loonbod werkgevers
Werkgeversonderhandelaars gaven het volgende aan: We kunnen ons voor een cao van een jaar een verhoging van 1% voorstellen. Maar dat was wel een 1% met kanttekeningen:

  • Eerst moet de werkgeversachterban ermee instemmen. Men kon niet garanderen dat dit bod ook gestand gedaan wordt na nader overleg met de werkgeversclub.
  • Gedurende de looptijd van de cao moeten we met elkaar het gesprek aan over vernieuwing van de cao. Ook gevoelige onderwerpen aan beide kanten (voor werknemers bijvoorbeeld verruiming van het werktijdenvenster?) horen daar een rol in te spelen.

Reactie bonden
De vakbonden zijn positief over dat er in ieder geval nu een loonbod ligt en we niet vooraf al moeten gaan praten over mogelijke verslechteringen in de cao voordat er een salarisverhoging mogelijk is. Dat laat onverlet dat we 1% nog niet zijn als een overtuigend loonbod. Een voorbeeld: Van begin 2010 tot eind 2015 zijn de kosten voor levensonderhoud (de inflatie) met 10,8% gestegen. Maar de structurele (dus niet tijdelijke) loonstijgingen in de technische groothandel tussen begin 2010 en juni 2016 zullen in totaal slechts 6,1% bedragen. Een wat sterkere bijdrage aan koopkrachtherstel mag dan ook gevraagd worden van werkgevers.

Hoe verder?
Eind april wordt de onderhandelingsschoen weer opgepakt. Bonden hebben werkgevers vertelt aan werkgevers dat ze zekerheid wensen over het gedane bod. We gaan niet verder onderhandelen richting een deal op basis van lokaas maar op basis van een echte maaltijd. En die maaltijd mag wel wat minder karig! Wij hopen in ieder geval dat de volgende afspraak een basis gelegd wordt voor een nieuwe cao mét afspraken om te komen tot vernieuwing tijdens de looptijd van de nieuwe cao. En met een mooie loonafspraak.

Vragen/contact?
Voor vragen en info kunt u vanzelfsprekend terecht bij Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892.

Michiel Wallaard, Bestuurder
M 06-20471892
m.wallaard@cnvvakmensen.nl