Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Vertrek Frans Strolenberg

Aan de vakbondsleden van CNV Vakmensen werkzaam in de Metaaltechniek en de Metalektro Noord.

Na ruim 25 jaar verlaat ik onze organisatie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb me de laatste 10 jaar vooral beziggehouden met de Noordelijke Metaalindustrie waarin ik vele vriendschappen en goede contacten heb opgebouwd.

Ik ben dankbaar en blij dat ik dit mooie beroep mocht uitoefenen.

Vooral de laatste 5 jaar zijn voor de werknemers, werkzaam in de Noordelijke Metaal, heftige tijden geweest. Voor de werknemers werkzaam in de Metalektro zijn het nog steeds heftige tijden. Na vele stakingen is er nog steeds geen goede nieuwe cao. Dat is ronduit teleurstellend. Laten we er maar vanuit gaan dat er in januari 2016 een nieuwe cao voor de Metalektro tot stand komt.

Vanaf 1 januari 2016 zal de Noordelijke Metaal bestuurd worden door vier bestuurders te weten: 

Begin januari 2016 zal voor iedereen duidelijk worden welke bestuurder waar zal gaan opereren. Nu is al duidelijk dat Anton Meijerman de Ardagh bedrijven zal gaan doen, Jikkie Aalberts gaat Feenstra Verwarming doen en Wilko van Niejenhuis gaat Cofely doen.

Zijn er zaken die nu spelen of gaan spelen neem dan contact op met Jikkie Aalberts 06-53673596.

Ik bedank iedereen voor de fijne contacten, de mooie tijd en goede samenwerking.

Frans Strolenberg
Metaalbestuurder CNV Vakmensen
f.strolenberg@cnvvakmensen.nl

15-2319/FS/rd