Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Verslag vakbondsoverleg ABN Amro 22 juni

Onlangs had CNV Vakmensen, samen met de andere bonden het laatste vakbondsoverleg met de bank voordat de zomerperiode aanbreekt. Op de agenda stonden weer diverse onderwerpen waarvan hieronder een korte samenvatting.

Talentontwikkelingsadviseur

Voor het stimuleren van continue talentontwikkeling is afgesproken de functie van talentontwikkelingsadviseur (toa) in te voeren. De functie zal worden ingeregeld bij de Mobiliteitsorganisatie binnen de functie van Redeployment Specialist. Het team van Redeployment Specialisten zal worden uitgebreid. De Toa kan vanaf het begin van een change t/m de periode in de Mobiliteitsorganisatie begeleiden. De Toa is aanwezig bij de aankondiging van een reorganisatie (kick off). Zowel medewerker als leidinggevende kunnen bij de Toa terecht voor inzetbaarheidsvragen. Bij een vraag naar coaching kan een individuele medewerker overigens ook terecht bij het uitgebreide coaches netwerk van de bank en natuurlijk de loopbaancoaches van CNV Vakmensen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat medewerkers en leidinggevende via de talent dialoog samen ook het gesprek over opleiding en ontwikkeling regelmatig aangaan. We zijn benieuwd hoe dit gaat!

Werkdrukonderzoek

Afgesproken is dat alle verbeteracties met betrekking tot de uitkomsten van het werkdrukonderzoek binnen ASC nog eens nadrukkelijk te delen met de medewerkers. Het is ons namelijk gebleken dat de voorgenomen acties bij velen op de werkvloer niet bekend zijn. Het zou buitengewoon jammer zijn als we dit najaar zouden moeten vaststellen dat er van de afgesproken maatregelen nauwelijks iets terecht is gekomen. To be continued dus. Na de zomervakantie willen we een nieuw werkdrukonderzoek starten bij Private Banking.

Reparatie 3e WW jaar

In de cao is afgesproken dat partijen gaan proberen de verkorting van de WW duur naar 24 maanden te repareren. Inmiddels zijn er in de markt een aantal ontwikkelingen op dit punt zichtbaar. In het najaar gaat een werkgroep aan de slag om met concrete voorstellen te komen. Dan zullen we ook goed uitleggen waarom reparatie van de WW nodig is.

Offshoren naar India

We stellen al langere tijd vragen over outsourcing/offshoring van activiteiten naar India en het vervolgens uitvoeren van deze “off shore”-werkzaamheden in Nederland. Er zijn veel Indiërs werkzaam bij de bank die zich bezighouden met allerlei IT activiteiten. We hebben de bank opgeroepen om ons inzicht te verschaffen onder welke condities de Indiërs werkzaam zijn in Nederland. De bank heeft toegezegd een rapportage te verstrekken.

Pensioen voormalige medewerkers Bouwfonds

Gebleken is dat de pensioenregeling voor medewerkers van ABN-AMRO (AAB) die nog onder is gebracht bij het ABP minder goede pensioenresultaten heeft dan de eigen regeling van AAB. De medewerkers waarvoor geldt dat de ABP-regeling op hen van toepassing is, zijn in de overname van het Bouwfonds (BF) naar ABN AMRO Hypotheken Groep overgekomen. Ten tijde van de overname van BF liep hun regeling bij het ABP en dat is tot op heden nog steeds het geval. Vijf jaar na de afspraak uit 2011 valt te constateren, dat het uitgangspunt van gelijkwaardigheid van de regeling van ABP in vergelijking met die van AAB niet zondermeer geldt omdat de AAB-regeling/uitkomsten beter zijn. De bank heeft de zorg gedeeld en heeft toegezegd de problematiek verder in kaart te brengen. 

Aan de slag met je loopbaan

Op de intranetsite van ABN AMRO is informatie te vinden over diverse personeelsregelingen. De loopbaanscan van CNV Vakmensen/James heeft hier ook een plek. Het is in kader van duurzame inzetbaarheid, belangrijk dat medewerkers, actief aan de eigen ontwikkeling en de eigen loopbaan werken. De bank vindt het ook belangrijk dat medewerkers daarover met externe partners kunnen praten. Bijvoorbeeld met een van de mobiliteitsbureaus van de vakbonden. Er is afgesproken je een keer per drie jaar kosteloos een loopbaantraject mag doorlopen bij een externe partij. Ons loopbaan adviesbureau is door de ABN AMRO geselecteerd om dat te doen. Wil je meer weten, kijk dan op http://www.adviesbureaukans.nl/.

Jouw collega een jaar lang gratis lid?

Kort geleden hebben we geflyerd ’s ochtend bij de ingang op de Gustav Mahler. Hartstikke leuk en nuttig want we willen graag meer CNV-leden. Hoe meer leden hoe beter wij de belangen van jullie kunnen behartigen. In de cao van ABN AMRO is afgesproken dat ABN AMRO een jaar lang de contributie van nieuwe vakbondsleden betaalt. Doe ons een plezier en stuur daarom dit bericht door naar een collega en attendeer hem of haar op de mogelijkheden van lidmaatschap van het CNV. Ledenwerven loont nu ook eens dubbel, kijk op: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/cao-abn-amro

Vragen of contact

Voor vragen kunt je contact opnemen met Sandra Hendriks-Sneijder, cao onderhandelaar namens CNV Vakmensen bij ABN AMRO, via s.hendriks@cnvvakmensen.nl.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid