Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Verkoop aandelen Nouryon Projects en Enginering bv

Vorige week heeft Nouryon ons vertrouwelijk geïnformeerd over een op handen zijnde verkoop van P en E activiteiten aan Worley conform SER-fusieregels.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat vakbonden een eigen afweging kunnen maken ten behoeve van de belangen van hun leden. Deze afweging heeft te maken met de mate waarin wij in de gelegenheid zijn (geweest) om afspraken te maken voor de korte termijn over arbeidsvoorwaarden zoals cao en pensioen. Maar heeft ook te maken met procesafspraken waardoor er meer zekerheid is over toekomstige aangelegenheden zoals: wat te doen als de huidige cao afloopt? Natuurlijk willen wij dan een overlegpositie hebben om nieuwe cao-afspraken te maken, zoals wij als bonden gewend zijn. Wij willen geen situatie waarin een en ander niet duidelijk is.

Wij hebben eerder met de OR afgesproken dat het uiteindelijke resultaat van het overleg met de huidige en nieuwe eigenaar van P en E enerzijds en de bonden anderzijds, zal worden meegenomen in het advies dat de OR zal geven in deze kwestie (zie ook OR-adviesrecht).

Kortom, wij willen afspraken maken die onder andere betrekking hebben op:

 • Voortzetting cao, nu en na afloop van de huidige cao. Dit betekent dat hiervoor zo spoedig mogelijk het overleg moet worden gestart. Het gaat niet alleen om materiële zaken maar ook over werktijden en dergelijke.
 • Voortzetting sociaal plan, nu en na afloop van het huidige sociaal plan. Ook hierover zal dan zo spoedig mogelijk het overleg moeten worden gestart.
 • Voortzetting pensioenregeling op minimaal actuarieel gelijkwaardig niveau met de huidige regeling (= wat betaal je en wat krijg je ervoor terug). Dit betekent overleg met behulp van actuariële vergelijken, maatmensen ten behoeve van beoordelingen et cetera.
 • De nieuwe eigenaar moet de bonden tijdig, open en duidelijk informeren.
 • Tweejaarlijkse update door nieuwe eigenaar aan bonden.
 • Continuering van alle secundaire afspraken, in dit geval bedrijfsregelingen en individuele afspraken.
 • Wat te doen in geval van onvoorziene omstandigheden zoals faillissement? Wat is in die situatie de verantwoordelijkheid van Nouryon?
Op deze manier krijg je naar wij hopen een beeld bij hetgeen wij vastgelegd willen hebben en voorzien van handtekeningen. De continuering van werkgelegenheid willen wij afleiden van het verdienmodel zoals dat in deze kwestie aan de orde is. Zo willen wij ook kunnen concluderen wat deze transactie betekent voor koper en verkoper, maar ook wat dit betekent voor werknemers die meegaan en niet meegaan.

Let op! Als er veel mensen lid zijn hebben bonden een betere positie. Logisch, maar betekent wel dat niet-leden alsnog lid moeten worden! Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar. Als je je collega lid maakt dan ontvang je 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- naar keuze.

Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid