Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update overleg cao en sociaal plan SNS Bank

Hoe staat het met het overleg over de nieuwe cao en het sociaal plan. Schiet het al een beetje op? In deze nieuwsbrief geeft CNV Vakmensen jou de laatste informatie over de stand van zaken.

Vakbondsbijeenkomsten
Op 1 november hadden we een geslaagde bijeenkomst in Utrecht. Zo’n vijftig medewerkers (leden en niet-leden) bogen zich over het belang van duurzame inzetbaarheid, sociaal plan en de loonontwikkeling/beoordelingstoeslag. Uit de peiling over prioriteiten kwam duidelijk naar voren dat het meeste belang werd gehecht aan goede afspraken voor werken aan je duurzame inzetbaarheid en natuurlijk ook een goed sociaal plan.
De bijeenkomst wordt ook nog in Den Bosch gehouden (28 november, 11.00 uur) en bij ASN Den Haag (datum volgt zo spoedig mogelijke via iD). Iedereen is van harte welkom!

Wat goed loopt
Het overleg van CNV, de andere vakbonden, de OR en SNS Bank kan heel goed “constructief” genoemd worden. We bouwen samen aan een aantal ideeën om de cao te verbeteren en een goed werkend nieuw sociaal plan te maken.
Rond de beoordelingstoeslag zijn we al een eind gevorderd. Het idee is die per 1 januari 2018 af te schaffen en om te zetten in het vaste loon. Daaraan gekoppeld veranderen er een paar dingen in de beoordelingssystematiek. Naast de competentiebeoordeling zal ook de prestatiebeoordeling een rol gaan spelen bij de salarisverhoging als je nog niet in het maximum van je schaal zit. Uiteraard is bij de uitwerking van deze veranderingen de OR betrokken, omdat het een instemmingsplichtig onderwerp is.
De contouren van een nieuw sociaal plan staan er, waarbij er een stevige relatie wordt gelegd tussen werken aan duurzame inzetbaarheid, extra maatregelen in de fase van “pre-mobiliteit”(je afdeling gaat reorganiseren, maar je weet nog niet wie precies geraakt wordt) en de afspraken bij daadwerkelijke boventalligheid.
Ook een wat technisch punt als een nieuwe verzekering voor wie in de WIA/WGA komt, is al bijna geregeld. De nieuwe regeling (die ingaat voor nieuwe gevallen) geeft een hogere aanvulling voor mensen die langdurig (langer dan 38 maanden) in WGA of WIA zitten, als we het eens kunnen worden over een oplossing voor een specifieke situatie bij afkeuring voor minder dan 35%.
We hebben ook intensief gesproken over de beloofde inspanningen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen, aan een werkervaringsplek of een reguliere baan te helpen. Niet eenvoudig in de huidige situatie van SNS Bank, maar wel in lijn met de visie op basis van het Manifest.
Ook het aantal vakantie-dagen dat gekoppeld is aan de leeftijd, is besproken. Daar gaat momenteel ook de poll over op het cao-platform. CNV staat niet onwelwillend tegenover het idee om de leeftijdsstaffel te laten verdwijnen en het basisaantal met 2 dagen te verhogen naar 27. Uiteraard kan dat in onze ogen alleen als wordt afgesproken dat iedereen minimaal het huidige aantal vakantiedagen behoudt.

Hete hangijzers
Helaas zijn er nog veel onderwerpen waar CNV minder positief over kan berichten. En die hebben allemaal met geld te maken. Hieronder de belangrijkste:
-          de hoogte van de beloningstoeslag die wordt omgezet in vast loon,
-          de percentages voor de beoordelingstoeslag in 2017 (nog voor het afschaffen),
-          de vertrekvergoeding in het nieuwe sociaal plan,
-          de wens van werkgever om de vergoeding voor overwerk te verminderen,
-          aanpassing 58+-regeling aan de verhoogde aow-leeftijd,
-          en uiteraard de cao-salarisverhoging!

Zoals ook uit de voorstellenbrief van SNS Bank bleek, wil jullie werkgever met deze cao een duidelijke versobering inzetten. Enerzijds spoort dat goed met de strategie die in “Spot On” is uitgezet, anderzijds vindt CNV dat alle positieve ontwikkelingen bij SNS Bank het rechtvaardigen daar ook de medewerkers in te laten delen. We verwachten dus nog stevige discussies over deze en andere voorstellen van SNS Bank, voor we afspraken kunnen maken die voor alle partijen acceptabel zijn.

Reageren?

Wil je reageren op bovenstaande informatie, of heb je vragen of suggesties over het overleg? Aarzel dan niet en neem contact op met de CNV-bestuurder bij SNS Bank, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.

Versterk het CNV
Met jouw lidmaatschap, je betrokkenheid en je inbreng versterk je het werk van CNV. CNV wordt nog sterker met meer leden zoals jij. Wil je daaraan meehelpen? Wijs je collega’s dan op de voordelen van het lidmaatschap, ook wat betreft de individuele verzekering voor juridische bijstand (de huidige rechtsbijstandverzekering kan worden opgezegd!). Zie ook www.cnvvakmensen.nl/lidworden. En wil je zelf ook een voordeeltje? Ga dan naar www.cnv-ledenwerven.nl en doe niet alleen het CNV, maar ook jezelf een plezier!

CNV Vakmensen
Jolien Dekker
E: j.dekker@cnvvakmensen.nl
M: 06-23811392

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid