Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Update onderhandelingen cao Albert Heijn Logistics

Gisteren hebben we een tweede overleg gehad over een nieuwe cao Albert Heijn Logistics. Ook nu was de sfeer goed en constructief. Daarentegen zijn er nog geen (grote) stappen gemaakt.

In deze tweede onderhandelingsronde is doorgesproken over de voorstellen van met name de vakbonden en dan in het bijzonder over het voorstel om het sociaal kader en daarmee de baangarantie te verlengen. Albert Heijn vroeg zich hardop af of dit voorstel niet tegenstijdig is aan een ander voorstel van vakbonden om ook de mobiliteit van medewerkers, het bevorderen van de arbeidsmarkpositie. Wij menen dat dit niet het geval is.  

CNV Vakmensen heeft in het overleg van afgelopen dinsdag nog eens nader beargumenteerd waarom wij, onze leden, voorstander zijn om de baangarantie te verlengen en tegelijkertijd ook te werken aan de mobiliteit van medewerkers. 

Het sociaal kader, waarin de baangarantie een onderdeel is, is toendertijd voor zo'n 8.5 jaar afgesproken. Enerzijds vanwege het project VERSnellen en anderzijds vanwege de mechanisaties van de RDC's. Men ging er toen waarschijnlijk vanuit dat in die 8.5 jaar meerdere RDC's gemechaniseerd zouden worden. Met terugwerkende kracht blijkt het sociaal kaders straks vooral dienst gedaan te hebben voor Zaandam. Terwijl de verwachting is dat er meerdere RDC's nog zullen volgen. Albert Heijn zegt hierover nu dat er nog geen concrete plannen voor een volgend RDC zijn gemaakt, maar dat het nog wel steeds in de lijn der verwachting ligt dat het qua mechanisatie niet alleen bij Zaandam zal blijven. Het sociaal kader loopt weliswaar nog tot en met 2021, maar het verlengen van de baangarantie zou dan toch een stuk rust en vertrouwen geven.     

Het uitgangspunt van het huidig sociaal kader en de verwachting ten aanzien van de mechanisatie van andere RDC's maken dus wat CNV Vakmensen betreft dat het voorstel voor verlenging van het sociaal kader en daarmee de baangarantie heel legitiem is.  

Omdat wij ook onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die op ons allemaal afkomen (robotisering, mechanisering, digitalisering), hebben wij tevens voorgesteld om gedurende de verlenging van de baangarantie ook een speerpunt te maken van het bevorderen van de mobiliteit van medewerkers. Een baan waar iemand z'n hele leven werkt komt immers steeds minder voor, omdat bedrijven in een steeds hoger tempo moeten doorontwikkelen en het dan logisch is dat dit ook consequenties heeft voor het aantal en het soort banen binnen bedrijven en sectoren, en daar is Albert Heijn geen uitzondering op.CNV Vakmensen heeft daarom voorgesteld om gedurende de verlengde baangarantie medewerkers concreet te gaan ondersteunen bij het werken aan de eigen arbeidsmarktpositie. Om het belang ervan te benadrukken zou ik het verstandig vinden als Albert Heijn ook een keer een roadshow houdt langs alle DC's, om inzicht te geven in de toekomstvisie die de directie vast en zeker heeft, welke ontwikkelingen verwacht zij en welke invloed kan dit gaan hebben op het werk van jou en jouw collega's? 
Tevens hebben wij, zoals je weet, ook voorgesteld om de regelingen rondom het Persoonlijk Ontwikkelings Budget (POB) eenvoudiger, toegankelijker en werkbaarder te maken en de scholingsambasadeurs hierin een voorname stimulerende rol te gaan geven.

Op basis van het voorgaande kan wat CNV Vakmensen betreft het verlengen van de baangarantie prima samengaan met onze voorstellen om de mobiliteit van medewerkers te bevorderen. 

Albert heijn heeft toegezegd de volgende keer concreter in te gaan op de voorstellen van vakbonden en hun eigen voorstellen ook meer te concretiseren. We zijn benieuwd.     

Medio april staat een volgend overleg gepland. Ook daarna zullen we jou weer informeren.

We houden jou op de hoogte. 

Meer leden = meer invloed!
Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak. Jouw collega kan lid worden door te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Als jij vragen/opmerkingen hebt, kan je terecht bij jouw bestuurder Martijn den Heijer, telefoonnummer 030 751 1950 of ook er e-mail m.denheijer@cnvvakmensen.nl / Twitter: @mdenheijer

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid