Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Ultimatum sector Havens in de containersector

Zoals na de druk bezochte ledenraadplegingen op 18 december jongstleden duidelijk geworden was, hebben de leden van CNV Vakmensen tegen het door het havenbedrijf en werkgevers geboden “eindbod” gestemd. Een eindbod wat naar jullie mening te onduidelijk en veel te mager was.

De conclusie is dan ook dat CNV Vakmensen een ultimatum gaat sturen.

Wat hebben we allemaal al gedaan?
Na onze ”gelukkig” druk bezochte ledenvergadering van 26 november 2015 hebben wij met de onderhandelingsdelegatie besloten om eerst een voorultimatum te sturen aan het Havenbedrijf en de volgende werkgevers: ECT, APMTR, APM Maasvlakte 2, RWG en Matrans. In verband met het zeer beperkt aantal leden in andere containerbedrijven/verhurende bedrijven hebben we daar geen voorultimatum gesteld

Naar aanleiding van het voorultimatum hebben het Havenbedrijf en diverse bedrijven gereageerd. De één zag nog onderhandelingsruimte (onze uitleg), de ander wilde overleg voeren en weer anderen namen kennis van het voorultimatum en wilden er niet op ingaan.

De werkgevers die wilden overleggen hebben we laten weten niet op individuele uitnodigingen tot gesprekken te willen ingaan omdat we een sectorale oplossing willen voor de werkzekerheid problematiek in de toekomst. Een en ander is uitgebreid met u besproken tijdens de ledenvergaderingen van 26 november 2015.

Als CNV Vakmensen, overigens ook FNV Havens, hebben we de meeste reacties die zijn binnengekomen opgevat als dat er ruimte zou zijn om tot een onderhandelingsresultaat te komen, met de voorzitter van het overleg de heer A. Castelein (CEO Havenbedrijf), zijn we op zijn verzoek, ingegaan op een informeel overleg. Dit overleg heeft op 3 december 2015 plaatsgevonden. Dit informele overleg heeft geleid tot een formeel overleg op 7, 8 en uiteindelijk ook 11 december 2015. Helaas is dit overleg mislukt.

De reden is dat de werkgevers niet meer onder de druk van stakingen en acties wilden verder onderhandelen. De spontane actie waarbij, bij de avondwisseling de kranen omhoog gezet werden, waren hiertoe de aanleiding.

Nu we alsnog toch niet tot een resultaat zijn gekomen hebben we op 31 december 2015 een ultimatum gestuurd aan het havenbedrijf en eerder genoemde bedrijven. Dit ultimatum loopt af op 6 januari 2016 om 12.00 uur.

Onze inzet is:
Een werkzekerheidsgarantie tot tenminste 1 juli 2020 en zoveel langer als nodig is voor mensen die op 1 januari 2015 een vast dienstverband hadden en dat is met de onderliggende maatregelen (onder andere Interne baan, Collegiale in- en uitleen, uitbreiding Senioren Haven Fit regeling) die we willen nemen op basis van onderliggende drie scenario’s/modellen (tussen 200 en 800 banen die verloren gaan) door de uitbreiding met nieuwe terminals, prima haalbaar. En daarvoor is geld nodig!

Nu bijna tijd voor acties, er is geen andere keuze, waar moet u aan denken!
Als je alles gedaan hebt om een resultaat te halen zonder acties dan is er geen keuze meer dan actie voeren. U wordt zo spoedig mogelijk steeds per email geïnformeerd. Zorg dat u in MijnCNV uw emailadres heeft doorgegeven!(https://www.cnvvakmensen.nl/mijncnv/)

Volg de instructies op in woorden van orde, actieparolen welke volgen, houdt het altijd netjes! Maak geen problemen, geen vuurwerk etc. we vallen toch wel op als Havenwerkers.

Tijdens de acties kunt u altijd met vragen terecht bij uw onderhandelingsdelegatie: Corina Hensen (APMTR) René Breestraat (ECT), Eric van Holst (APM maasvlakte 2).

In verband met een lang geleden geplande vakantie word ik tot en met 4 januari 2016 waargenomen door collega Birgitte Staal. b.staal@cnvvakmensen.nl

Namens de onderhandelingsdelegatie en Albert van Damme,
Birgitte Staal, bestuurder
M: 06-23909865
E: b.staal@cnvvakmensen.nl