Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitnodiging SRI achterbanvergadering

Het blijkt dat de directie ontslagaanvragen bij het UWV heeft ingediend om bedrijfseconomische redenen. De directie heeft echter niet overlegd met vakbonden over deze reorganisatie, zoals de CAO voorschrijft.

Voor de volledige versie verwijs ik u naar de bijlage onder downloads.

Downloads