Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitkomsten enquête werknemers in de Metaaltechniek

Zoals beloofd koppelen we de uitkomst van de digitale enquête aan je terug die CNV Vakmensen onder werknemers in de Metaaltechniek heeft gehouden.

Voordat je de uitkomst gaat lezen willen we je hartelijk danken voor de tijd die je hebt genomen om de enquête in te vullen. Het heeft ons geholpen een beeld te krijgen van welke wensen er leven.

Naar aanleiding van de enquête hebben we besloten bijeenkomsten met de vakbondsbestuurder te organiseren waarin we elkaar bijpraten over de ontwikkelingen in de sector. Daarnaast gaan we studiedagen organiseren. We houden je op de hoogte!

Uitslag

Van de respondenten is ruim 90% lid van CNV Vakmensen.

Van de respondenten geeft ruim 63% aan interesse te hebben in een scholingsvoucher.

CNV Vakmensen geeft ook loopbaanadvies. Wil je daar meer over weten? Bijna 37% heeft deze vraag met ‘ja’ beantwoord.

Zorgen

Bijna 45% geeft aan zich zorgen te maken over het behoud van de huidige baan. De redenen zijn divers, onderstaand een bloemlezing:

 • Mijn bedrijf is aan een fusie begonnen, ik weet niet welke koers het bedrijf gaat varen.
 • De afgelopen jaren al veel reorganisaties meegemaakt.
 • Er zijn veel reorganisaties geweest de laatste jaren en uitgangspunten HRM/management Veranderen, en niet ten gunste van de werknemer.
 • Hoe ik mijzelf beter kan ontwikkelen.
 • Het gaat slecht met ons bedrijf. Maar aangezien ik ouder ben dan 60 jaar en gedeeltelijk in de WAO zit, verwacht ik niet meer aan een andere baan te komen.
 • Ik ben al wat ouder en nog geen vast contract.
 • Te weinig orders.
 • We verdienen te weinig aan de orders.
 • Vernieuwing is nodig na de crisis.
 • Gezien mijn leeftijd, 51jaar, ben ik niet de snelste meer. En de werkdruk wordt vergeleken met vroeger alleen maar hoger.

Studiedag

Op de vraag of de geënquêteerden willen deelnemen aan een studiedag georganiseerd door CNV Vakmensen werd onderstaand in volgorde van persoonlijke interesse beantwoord:

 1. Pensioen
 2. Functiewaardering
 3. Loopbaanontwikkeling (hoe wil ik dat mijn toekomst eruit ziet)
 4. Ontwikkeling wet- en regelgeving (bijvoorbeeld sociale zekerheid)
 5. Uitleg cao en hoe moet ik mijn loonstrook lezen
 6. Computertraining (eerste vaardigheden)
 7. Arbeidsomstandigheden
 8. OR-training

Contact met de vakbond

19% van de respondenten heeft namens CNV Vakmensen zitting in een PVT of OR.

Bijna 74% van de geënquêteerden weet niet wie de vakbondsbestuurder van CNV Vakmensen is die zijn of haar belangen vertegenwoordigt. Vervolgens geeft hetzelfde percentage respondenten aan geen behoefte te hebben aan meer contact met de vakbondsbestuurder.

Ruim 41% geeft aan 1 of 2 keer per jaar samen met collega’s een regionale bijeenkomst met de vakbondsbestuurder te willen om bij te praten over de ontwikkelingen in de sector.

Vrijwilligerstaken

Op de vraag of de geënquêteerden vrijwilligerstaken voor CNV Vakmensen willen vervullen is onderstaand geantwoord:
 • Informatiefolders verspreiden in jouw bedrijf: 21%
 • Contactpersoon op jouw bedrijf tussen jouw collega’s en CNV Vakmensen: 12%
 • Routerijder = Informatiefolders verspreiden in verschillende bedrijven: 0%
 • Delegatielid bij onderhandelingen of overleg: 14%
 • Geen: 53%

Van de respondenten was ruim 82% van het mannelijk geslacht.

Leeftijdscategorieën van de respondenten:

 • Tot 30 jaar: 7%
 • 30-40 jaar: 11%
 • 40-50 jaar: 13%
 • 50-60 jaar: 32%
 • Ouder dan 60: 37%

Tot slot

Wil je een scholingsvoucher van € 1.500,00 ontvangen, stuur dan een mail naar a.gideonse@cnvvakmensen.nl.

De Metaal-bestuurders CNV Vakmensen,

Loes Bezemer-Videler
Arjan Huizinga
Ron Smeets
Piet Verburg
Eric Aarts
M 06 51 60 20 60 25
E e.aarts@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid