Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Uitkomst cao overleg AkzoNobel Arnhem

Het is ons niet gelukt om met AkzoNobel tot een akkoord te komen over een nieuwe cao. Dat komt omdat AkzoNobel geen goede afspraak wilde maken over het compenseren van extra pensioenpremie voor de werknemers die hun baan verliezen bij AkzoNobel doordat hun werk wordt uitbesteed.

Goede afspraken hierover zijn volgens ons belangrijk en ook fair omdat de gevolgen voor de werknemers die ermee te maken krijgen behoorlijk zijn. Er moet vaak aanzienlijk meer pensioenpremie betaald worden. Dan kan het ook zomaar zijn dat daar een slechtere pensioenregeling voor ‘terug komt’. Daar komt bij dat het uitbesteden van werk een ontwikkeling is die waarschijnlijk actueel blijft.

AkzoNobel wilde de mensen die er mee te maken gaan krijgen wel een tegemoetkoming bieden maar dit vonden wij een fooi. Drieduizend euro bruto eenmalig tegenover een netto achteruitgang van gemiddeld 125 euro per maand kunnen we niet serieus nemen. Omdat er in het verleden ook goede afspraken zijn gemaakt over compensatie zien wij niet in waarom dat nu niet zou kunnen.

Wij waren overigens bereid om per 1 juli 2015 een loonsverhoging van 1,75 procent af te spreken in plaats van de door ons redelijk gevonden 2 procent. Uit het verschil van 0,25 procent per jaar kon dan de compensatie gefinancierd worden. AkzoNobel vond de 1,75 procent prima maar wilde daar niet de goede compensatie tegenover gezet. Een in onze ogen onredelijke opstelling.

Als het gaat om de overige afspraken geldt dat we daar als onderhandelingsdelegatie niet ontevreden over zijn. Dit afgezet tegen de discussies die we tussentijds met onze leden hebben gehad op een aantal locaties.

De gezamenlijke cao-commissie van de VHP AkzoNobel en De Unie heeft inmiddels uitgesproken dat ze een deel van de pensioenafspraak niet goed vinden. In hun ogen zou bij een premiedaling eerst de volledige nieuwe werknemerspremie omlaag moeten zijn gegaan alvorens AkzoNobel een premiedaling tegemoet kan zien. Deze opvatting kan en zal onderdeel zijn van de discussie.

Het is nu aan jullie om je uit te spreken. De ledenvergadering vindt plaats op woensdag 2 december om 12:00 uur in De Aula.

Leden werkzaam bij de Facilitaire Organisatie (welke AkzoNobel voornemens is uit te besteden) verzoeken wij om na afloop van de ledenvergadering te blijven. Het is de bedoeling om hen te informeren over de stand van zaken (advies COR) en om afspraken te maken hoe verder.

Onderhandelingsdelegatie CNV Vakmensen

Gerard van Dijk
Bestuurder
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 
Kaderlid
- Piet Drijfhout