Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Traject Duurzame Inzetbaarheid Nouryon Hengelo

Doelgroep: alle medewerkers Hengelo en deelnemers sessies stakeholders en strategische sessie

Traject duurzame inzetbaarheid, wat hield dat ook al weer in?
Nouryon en vakorganisaties werken aan duurzame inzetbaarheid in Hengelo. Dat doen we met de Werkvermogensmonitor. Medewerkers hebben in juni deze monitor ingevuld. De score van het werkvermogen geeft aan hoe goed iemand zijn werk kan doen, zowel fysiek als mentaal, nu en in de toekomst. Hieronder staan de uitkomsten van het onderzoek en de volgende stappen.

Uitkomsten van voorgaande sessies en werkvermogensmonitor
In april is een ‘stakeholdersessie’ gehouden met verschillende vertegenwoordigers van de locatie, ondernemingsraad en vakorganisaties. Omdat Hengelo als pilot fungeert waren bij de stakeholdersessie ook vertegenwoordigers van Delfzijl en Rotterdam aanwezig. De resultaten uit die sessie zijn verwerkt in een eerste tussen rapportage. Op basis van die uitkomsten is een vragenlijst opgesteld, die uitgezet is onder de medewerkers van Productie en Onderhoud Industrial Salt, incl. het Boorterrein. 69% van de medewerkers heeft het onderzoek ingevuld. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek en de voorafgaande sessies hebben we in een top 7 verwerkt:

1. Het werkvermogen is met 84,4% (41,4 punten) gemiddeld goed en zelfs net iets boven wat andere bedrijven doen, dit noemen we de benchmark. Hiermee scoren we in de categorie ‘goed of uitstekend’ werkvermogen. Als we naar de aparte afdelingen kijken zien we wel een verschil, productie en onderhoud zitten boven het gemiddelde, de boorterreinmedewerkers zitten er met 70% onder en dat wordt gezien als ‘matig’ werkvermogen.

2. De werk/privé balans heeft de grootste invloed op het werkvermogen. Beïnvloeders hierop zijn voldoende slaap en ervaren werkdruk. Werktijden/ploegenroosters werden ook veel als aandachtspunt genoemd in de sessie.

3. Met uitzondering van het boorterrein volgt Hengelo de benchmark op het gebied van werkdruk, fysieke belasting, afwisseling en zelfstandigheid. De eerste twee zijn op het boorterrein echter wel ongunstiger. In de sessie werden hierbij ook het niet kunnen beïnvloeden van veranderingsprocessen genoemd.

4. De leefstijl is conform benchmark, waarbij wel het gebruik van alcohol (>10 glazen per week) en het gewicht (een te hoge BMI – body mass index) opvallen.

5. In het aspect waardering en faciliterende stijl van leidinggeven zien we nog veel verbeterruimte. Aangezien dit punt ook sterk samenhangt met het werkvermogen is dat belangrijk om op te pakken.

6. Een punt dat de score op het werkvermogen ook sterk beïnvloedt is het ervaren van ongewenst gedrag. Hoewel we hier een positieve score t.o.v. de benchmark zien, is het dus wel belangrijk daar aandacht aan te blijven geven.

7. Bij de resultaten van het punt ‘ontwikkelen’ zien we vooral dat medewerkers aangeven dat het gesprek hierover met de leidinggevende ontbreekt of niet goed gevoerd wordt.

Wat gaan we hier nu verder mee doen?
Natuurlijk is het de bedoeling dat er acties komen naar aanleiding van de sessies en het onderzoek. Er is een stuurgroep (vakbondsbestuurders & HR Nouryon) die daar op toeziet. De stuurgroep wil niet zelf de vervolgacties bedenken, maar dit samen met de medewerkers doen. Om de resultaten verder te vertalen naar vervolgacties willen we 2 focusgroepen vormen. Eén groep van Productie en Onderhoud Industrial Salt en één groep specifiek voor het Boorterrein. De stuurgroep heeft ervoor gekozen om twee groepen te vormen, omdat de resultaten van het Boorterrein een ander beeld laten zien dan de rest van de organisatie. Deze groepen komen twee keer bij elkaar. Het doel is het bespreken van de resultaten, het waar nodig aanvullen van de resultaten en vooral het vertalen van die resultaten naar concrete vervolgacties. Deze focusgroepen worden in september gepland. Na deze sessies komen we zo snel mogelijk met verdere communicatie. De focusgroepen worden gevormd uit de mensen die hebben deelgenomen aan de stakeholdersessie, eventueel aangevuld met relevante deelnemers.

Een gesprek over je eigen werkvermogen kan nog steeds!
De uitnodiging een gesprek te voeren over de uitkomsten van de werkvermogensmonitor met de bedrijfsarts, staat nog steeds open. Als de resultaten voor jou een oranje of rode score laten zien, maak dan gebruik van die mogelijkheid om eens te sparren over je persoonlijke situatie. Je kan rechtstreeks contact opnemen met de bedrijfsarts.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Namens de stuurgroep SPDI,
Arthur Bot (CNV), Carolien van Blitterswijk (AWVN), Caroline van Wessem (Basis en Beleid), Monique Daamen (FNV), Martijn Donker (Nouryon), Anita Harperink (HRBP Hengelo)
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid