Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Toekomstig sociaal plan Wärtsilä

Het sociaal plan 2015, dat was overeengekomen in verband met de oprichting van Newco, loopt af op 31 december 2016. Wärtsilä hanteerde de voorwaarden zoals overeengekomen, ook voor situaties die in de periode daarna speelden en aanpassingen in de organisaties noodzakelijk maakten.

Wärtsilä heeft aan de vakorganisaties aangegeven de behoefte te hebben opnieuw afspraken te maken om sociale gevolgen van organisatiewijzigingen correct af te wikkelen. Wärtsilä had kunnen kiezen zich te beperken tot de wettelijke bepalingen en over te gaan tot het verstrekken van een transitievergoeding. Wärtsilä heeft ervoor gekozen dat niet te doen, maar met de vakorganisaties een betere regeling overeen te komen. Daarover heeft overleg plaatsgevonden en op 29 november hebben de vakorganisaties daarover een principe-akkoord bereikt. Een akkoord waar de vakbondsbestuurders van CNV Vakmensen, FNV en de Unie - gezien de omstandigheden - positief over zijn.

Maar, het laatste woord is uiteraard aan de leden.

De definitieve tekst en een uitnodiging voor bijeenkomsten waar we een toelichting geven op dit resultaat ontvangen jullie zo spoedig mogelijk. Jullie krijgen ook gelegenheid om te stemmen.

Als je merkt dat collega's mee willen praten en stemmen over dit toekomstig sociaal plan, maak ze lid! Alleen leden hebben stemrecht.

Eric Aarts
Bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 - 51 60 20 25
E:   e.aarts@cnvvakmensen.nl

Sjerp Holterman
Vakbond De Unie

Maria Sigmond
FNV Metaal

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid