Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Toch weer gesprek over nieuwe cao Wonen?

Zou er ooit nog een nieuwe cao voor de woondetailhandel komen? Sinds 2010 is er geen nieuwe cao. Dat is een slechte zaak. Arbeidsvoorwaarden staan steeds meer onder druk en verbetering van je koopkracht zit er al helemaal niet in.

Voor CNV Vakmensen staat vast dat het goed is dat er weer een cao voor jou wordt afgesloten. Het gaat immers weer beter in de branche, maar medewerkers zien daar niets van terug. De werkgeversorganisatie INretail heeft afgelopen week laten weten het gesprek over een nieuwe cao graag nieuw leven in te blazen.

Integreren cao

In een eerste gesprek hebben de werkgevers laten weten dat zij de cao Wonen willen integreren met de cao Fashion, sport en lifestyle (FSL). CNV Vakmensen snapt deze wens. Wij hebben de cao FSL onlangs afgesloten en deze ontwikkelt zich tot een raam-cao met daarin een basisgedeelte die voor medewerkers in verschillende detailhandelsbranches kan gelden en daarbij nog een aantal modules die voor specifieke branches (zoals wonen) kunnen worden opgenomen. Een samenvoeging biedt, wat CNV Vakmensen betreft, voor meer medewerkers een beter perspectief om ook in de toekomst goede afspraken te blijven maken. Naast afspraken over loon biedt de cao FSL meer mogelijkheden voor versterking van je positie op de arbeidsmarkt door scholings- en loopbaaninstrumenten en het bieden van moderne arbeidsvoorwaarden waarbij je meer invloed op je werkrooster en arbeidsvoorwaarden krijgt.

Wat doen met verschillen?

Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen de 2 cao’s. En de grote vraag is wat je met deze verschillen doet. De verschillen zijn in kaart gebracht (zie het document onder 'Downloads' rechts op deze pagina). Wat ons betreft mogen medewerkers er niet op achteruitgaan. Maar wat betekent dat? Bepaal je dat per specifiek punt of zeg je met elkaar dat verschillende plussen en minnen tegen elkaar opwegen. Wij vragen je eens goed de verschillen door te nemen en bij ons aan te geven wat jij nu echt belangrijk vindt.

Verbetering koopkracht

En natuurlijk is er de vraag wat verbetering van je koopkracht nu precies inhoudt. De afgelopen 6 jaar heb je geen loonsverhoging gehad als gevolg van het ontbreken van een cao. Gemiddeld genomen stijgen de lonen nu met 1,5% per jaar, maar wat vind jij reëel? Ook hierover horen we graag je mening.

Het vervolg

Op 1 september hebben wij weer een afspraak met de werkgevers. Wij hebben ze gevraagd op dat moment met een concreet loonvoorstel te komen, maar ook met een voorstel op het gebied van de verschillen tussen de cao’s. Als wij snel jouw input krijgen, kunnen we op basis van de voorstellen van de werkgevers beoordelen of er brood zit in een nieuwe cao. Wij zullen je in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Mail jullie reactie naar w.breunesse@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid