Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

SZS – Stemming onderhandelingsresultaat

Afgelopen weken hebben CNV Vakmensen en FNV de onderhandelingen voor een nieuwe cao SZS voortgezet. Deze voortzetting van de onderhandelingen zijn zeer moeizaam verlopen. Desondanks hebben we uiteindelijk een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao SZS.

Stemming over het onderhandelingsresultaat:
Hoewel tijdens de onderhandelingen de werkgevers van de SZS samen met de werkgevers van de HISWA met de gezamenlijke vakbonden hebben onderhandeld, is er uiteindelijk geen gezamenlijk akkoord voor beide cao’s gekomen. De HISWA vindt onder andere bovenstaande loonafspraken te duur en wil een lagere loonsverhoging. Dat heeft ertoe geleid dat CNV Vakmensen en FNV ervoor hebben gekozen om alleen een akkoord met de werkgevers van de SZS te sluiten voor een nieuwe cao SZS. De gesprekken over een eventuele fusie van beide cao’s blijven geschorst totdat er ook een nieuwe cao HISWA is.

Hoewel de loonafspraken verschillen van onze inzet (3 procent per jaar), is onze wens om in elk geval de koopkracht te verbeteren wel gelukt. De inflatie in 2015 was namelijk 0,7 procent en het ziet er naar uit dat deze ook in 2016 laag blijft door de lage olieprijzen. Omdat het onderhandelingsresultaat verschilt van onze oorspronkelijke cao-inzet leggen we dit noch met een positief stemadvies, dan wel negatief stemadvies aan u voor. Dit onderhandelingsresultaat leggen we met een neutraal stemadvies aan u voor.

Want zoals gebruikelijk hebben leden het laatste woord. Pas als een meerderheid van de leden instemt (alleen uitgebrachte stemmen tellen mee) met het onderhandelings­resultaat zal deze omgezet worden in een nieuwe cao SZS.

Als het onderhandelingsresultaat door een meerderheid wordt afgewezen, zullen we de conclusie moeten trekken dat het met praten/onderhandelingen niet lukt om een cao SZS af te sluiten die voldoet aan de wensen van onze leden. En dat we dit alleen door middel van acties/stakingen kunnen realiseren. Dat lukt uiteraard alleen als u en de overige leden/werknemers daar aan meedoen. Anders zal een nieuwe cao SZS nog langer uitblijven.

U kunt uw stem middels bijgaand stemformulier uitbrengen tot en met maandag 1 februari 2016 om 13:00.

Retour per post: CNV Vakmensen, Afdeling Collectief, D. Polders, Antwoordnummer 4308, 3500 VE, Utrecht. Retour per e-mail: d.polders@cnvvakmensen.nl (ook voor vragen).

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of dit cao-proces dan hoor of lees ik die graag.

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen
030
751 1570

16-212/DP/rd