Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stemming voor nieuwe cao tuincentra

Zou er ooit nog een nieuwe cao tuincentra komen? Sinds 2014 is er geen cao en dat heeft tot gevolg dat je arbeidsvoorwaarden steeds meer onder druk komen te staan.

Voor CNV Vakmensen staat vast dat het goed is dat er weer een cao voor jou wordt afgesloten. We hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao tuincentra. Als lid van CNV Vakmensen bepaal jij of deze cao er komt. Rechts onder 'Downloads' kun je het onderhandelingsresultaat lezen. Je kunt daarover je stem uitbrengen tot en met 14 augustus 2016.

De cao voor de tuincentra wordt geïntegreerd met de cao fashion, sport & lifestyle (FSL). Deze samenvoeging biedt wat CNV Vakmensen betreft voor meer medewerkers een beter perspectief om ook in de toekomst goede afspraken te blijven maken. Door deze afspraak zal je in het najaar worden ingedeeld in nieuwe loontabellen, die gebaseerd zijn op die van de cao FSL. Soms bieden die loontabellen een beter perspectief en meer groeimogelijkheden. Daar waar dat niet het geval is, is afgesproken dat jij als medewerker voor de komende 5 jaar het perspectief en de groei behoudt zoals je die nu ook hebt, inclusief komende loonsverhogingen. Ook zul je er na die periode nooit op achteruit gaan.

Meer perspectief

Naast het loon biedt de cao FSL meer mogelijkheden voor versterking van je positie op de arbeidsmarkt. Er zijn scholings- en loopbaaninstrumenten en moderne arbeidsvoorwaarden, waarbij je meer invloed op je werkrooster en arbeidsvoorwaarden krijgt. In de cao zullen een aantal afspraken staan die voor alle medewerkers gelden (het basisgedeelte) en afspraken die alleen voor medewerkers van tuincentra gelden (de tuincentramodule). Dat kun je allemaal nalezen in het onderhandelingsresultaat.

Direct voordeel

  • Op 1 september 2016 krijg je meteen een loonsverhoging van 1%. 
  • Op 31 december 2016 ontvang je een eenmalige uitkering van 0,5% over je totale loon in 2016. Daarna volgen nog 3 loonsverhogingen op 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018. De hoogte van deze loonsverhogingen is op 1 januari 2017 0,4% en daarna steeds minimaal 0,4%. 
Gedurende de looptijd van deze cao ben je dus verzekerd van een loonsverhoging van minimaal 2,2% (1 + 0,4 + 0,4 + 0,4 = 2,2%). Het gaat om een minimum omdat is afgesproken dat op 1 juli 2017 en op 1 januari 2018 de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland en zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4%. In de afgelopen jaren heeft de stijging namelijk steeds gelegen tussen 0,4% en 1,11%. Wat ons betreft een mooie afspraak.

Toeslag werken op zondag

Vanwege de samenvoeging zal de toeslag voor het werken op zondag per 1 september 2016 50% bedragen. Met deze afspraak is CNV Vakmensen het minst content, maar gezien het totaalpakket vinden wij de maatregel te verantwoorden. Als je in de periode tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 op zondag werkte en je bereid blijft om dit te doen, krijg je compensatie voor het verlagen van de toeslag in een loonsverhoging of in vrije tijd. Dit wordt dan berekend over het aantal gewerkte uren op zondag in genoemde periode.

Modernisering

Verder zal voor het eind van het jaar een onderzoek worden gehouden naar de wensen en behoeften van werkgevers en medewerkers op het gebied van werktijden, flexibiliteit en invloed van medewerkers op hun werktijden. Daarbij zal ook het volledig systeem van toeslagen onderzocht worden. Het doel is dit systeem te moderniseren waarbij rekening wordt gehouden met de ruimere winkelopeningstijden, de werkbeleving van de medewerker en de mogelijkheid om invloed te hebben op je werktijden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen toeslagregelingen gemoderniseerd worden.

Voor CNV Vakmensen staat vast dat dat alleen kan als het totale volume van de toeslagen niet wijzigt, het basisloon wordt verhoogd of er duidelijk sprake is van een grote mate van invloed op je werkrooster, waardoor je zelf bepaalt of je op onwenselijke uren werkt of niet. Door akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat geef je ons mandaat en de ruimte om aan de hand van genoemde uitgangspunten met oplossingen te komen gedurende de looptijd van deze cao. Uiteraard houden we je daarvan op de hoogte.

Jij beslist

Ons advies is om het onderhandelingsresultaat en alle afspraken goed door te nemen. Als lid van CNV Vakmensen heb jij het laatste woord. Jij beslist of deze cao-afspraken gaan gelden.

Breng daarom HIER voor 14 augustus je stem uit!

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid