Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stemming over resulltaat cao Fashion en Sport

CNV Vakmensen heeft namens jou een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao fashion, sport & lifestyle. Onze inzet was om jouw koopkracht te verbeteren, jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken en je meer invloed te geven op je werktijden.

Wij zijn van mening dat er een goed resultaat ligt, zeker gelet op de moeilijke omstandigheden waarin veel winkels zich bevinden. Een verdere verlaging van toeslagen op zon- en feestdagen is van de baan. CNV Vakmensen legt het resultaat met een positief advies aan je voor. Tot woensdag 6 juli kun je je stem uitbrengen.

Loonsverhoging

Het resultaat dat we je voorleggen, gaat uit van een cao voor de komende 2 jaar. Op 1 juli 2016 krijg je meteen een loonsverhoging van 0,83%. Vervolgens volgen er nog 3 loonsverhogingen op 1 januari 2017, 1 juli 2017 en 1 januari 2018. De hoogte van deze loonsverhogingen is steeds minimaal 0,4%, waardoor je gedurende de looptijd van deze cao verzekerd bent van een loonsverhoging van minimaal 2% (0,83 + 0,4 + 0,4 + 0,4 = 2,03%). Het gaat om een minimum, omdat is afgesproken dat steeds de verhogingen van het wettelijk minimumloon (WML) op alle schaallonen wordt toegepast. De verhoging van het WML is steeds gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in Nederland. Deze zal naar verwachting hoger uitpakken dan het afgesproken minimum van 0,4%. In de afgelopen jaren heeft de stijging namelijk steeds gelegen tussen 0,4% en 1,11%. 

Met deze afspraak garanderen we dus feitelijk dat je salaris altijd meegroeit met de gemiddelde salarisgroei in Nederland. Wat ons betreft een mooie afspraak. Als je buiten de schaallonen valt, krijg je per 1 januari 2017 een eenmalige loonsverhoging van 0,5%.

Meer invloed op roosters en arbeidsvoorwaarden

Het is belangrijk dat we een cao voor 2 jaar afsluiten. In die tijd zullen we namelijk hard gaan werken aan een moderne en toekomstbestendige cao. In het onderhandelingsresultaat vind je een aantal afspraken terug die hiermee te maken hebben en voor jou van belang zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer invloed op je werktijden, waarbij ook het volledige systeem van toeslagen onderzocht wordt. In een tweetal bedrijven zullen experimenten gehouden worden om medewerkers echt zelf aan het stuur te zetten als het gaat om de invulling van het werkrooster. Dit heet ook wel zelfroosteren. En we gaan onderzoeken of we meer keuzemogelijkheden in de cao kunnen bieden, zodat arbeidsvoorwaarden op maat ontstaan.

Meer regie op je loopbaan

Het organiseren van meer scholings- en loopbaanmogelijkheden om je positie op de arbeidsmarkt te versterken, is eveneens een belangrijk element. We zijn ons er goed van bewust dat jij de kans moet krijgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken. Je kunt gebruik maken van een loopbaanscan en je krijgt meer instrumenten in handen waarmee je je kunt ontwikkelen. Voor ons is de ontwikkeling van een persoonlijk scholingsbudget een belangrijk doel.

Wat er nu verandert

Verder zijn er ook een aantal zaken die nu in de cao veranderen. Zo is er in de nieuwe cao van maandag tot en met zaterdag een toeslag van 50% als je tussen 22.00 uur en 24.00 uur werkt. En ook in de loondoorbetaling bij ziekte verandert iets, waarbij het aantal wachtdagen dat kan worden ingehouden wordt beperkt tot 4.

Rechtsboven op deze pagina onder 'Downloads' kun je het totale onderhandelingsresultaat vinden. 

Jij beslist

Ons advies is om het onderhandelingsresultaat en alle afspraken goed door te nemen. Als lid van CNV Vakmensen heb jij het laatste woord. Jij beslist of deze cao afspraken gaan gelden.

Breng daarom voor 6 juli 2016 je stem uit!

BRENG HIER JE STEM UIT!

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
Postbus 2525
3500 GM  Utrecht

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid