Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over het ultieme voorstel van KLM

In de hoop op dalend stof heeft CNV Vakmensen gewacht met het voorleggen van het ultieme voorstel van KLM voor een nieuwe grond-cao. Helaas is het stof niet gedaald en is er onvoldoende wil om de onderhandelingstafel op te zoeken om het voorstel te kunnen finetunen en, indien mogelijk, te verbeteren.

Een dringende uitnodiging daartoe van CNV Vakmensen aan alle partijen - ondersteund door 3 andere bonden - heeft helaas niet mogen baten. Dat betekent in ieder geval voor CNV Vakmensen: een man een man, een woord een woord. Onze leden mogen gaan stemmen over het KLM-voorstel. Wij leggen het neutraal voor, dus geven geen stemadvies. Al hebben we geen goed gevoel overgehouden aan het onderhandelingsproces. CNV Vakmensen vond en vindt het neerleggen van een eindbod door KLM, waarbij we als 'overlegbond' moesten kiezen tussen voorleggen of actievoeren omdat er nu eenmaal sprake was van een 'ultiem voorstel', onwenselijk. Het blijft een raadsel waarom er niet verder is onderhandeld, na een zomerbreak, op basis van het nog even voortzetten van de huidige cao.

Waarom zou je voor het KLM-voorstel moeten stemmen?

Het voorstel van KLM bevat een aantal goede elementen. De opsomming is bekend:

 • In 2016 eenmalig € 1.600,-- gegarandeerd (als voorschot op het verkrijgen van structureel dezelfde winstdelingsregeling als de vliegers): tot 20% van het salaris als winstdeling.
 • Vanaf 2018 1% structurele loonsverhoging.
 • De werkgelegenheidsafspraak (geen ontslag op bedrijfseconomische gronden gedurende de looptijd van de cao) wordt verlengd.
 • Invoering van een 3e WW-jaar voor KLM-medewerkers, waardoor bescherming tegen de consequenties van werkloosheid maximaal blijft.

Wat zijn de belangrijkste bezwaren tegen het KLM-voorstel?

Er zijn ook een aantal bezwaren tegen het KLM-voorstel op te voeren:

 • Medewerkers die per 1 januari 2016 recht hebben op HV-dagen, behouden deze en bouwen geen extra dagen meer op (dagen worden bevroren). En werknemers die 50 jaar of ouder zijn op 1 juli 2016, behouden het recht om vanaf 10 jaar voor AOW-leeftijd jaarlijks een HV-dag op te bouwen maar met een maximum van 5 dagen. Dit betekent concreet dat alle medewerkers die nog geen 50 zijn op 1 juli 2016, nooit meer HV-dagen zullen krijgen. De effecten van deze maatregel (minder of geen opbouw van HV-dagen) ten opzichte van de huidige cao, zullen pas over een paar jaar voelbaar zijn.
 • Ook qua vakantierechten vindt een besparing plaats. Iedereen krijgt 25 vakantiedagen (voor sommige jongere medewerkers op korte termijn een plus). Als je nu al door je leeftijd recht had op meer dagen, dan lever je maximaal een dag in.

Wat heeft meer uitwerking nodig?

Er is ook een punt waar twijfels over kunnen bestaan, namelijk het voorstel rond vereenvoudigd verlofmanagement. KLM stelt dat het bij het indelen van verlofcategorieën, in de simpele categorie zeggenschap werkgever of zeggenschap werknemer, gaat om een vereenvoudiging van de bestaande praktijk. Niet om verschuivingen van zeggenschap over deze dagen van werknemer naar werkgever. Maar nu er zo expliciet staat dat er sprake is van “zeggenschap werkgever” bij het inplannen van bijvoorbeeld CL-dagen, is er een discussie ontstaan.

Waarom? Er is volgens de cao weliswaar een overlegplicht voor de werkgever voordat hij de compensatie mag toewijzen, maar de KLM gaat over het toewijzen en niet de werknemer. In de praktijk ligt er echter vaak veel meer zeggenschap over het toewijzen van deze CL-dagen bij de medewerker zelf dan wat de huidige cao formeel bepaalt, mede door lokale regelingen. Daar zit het probleem dan ook. Als medewerkers vervolgens geen grip meer hebben op de opname van CL-dagen vanwege een strakke uitwerking van de cao (al helemaal na de zwart/witbenadering in het ultieme voorstel), dan leidt dit tot verlies aan zeggenschap. KLM heeft ons verzekerd deze strakke uitwerking niet te wensen en ruimte te bieden voor behoud van de bestaande afspraken. Wij gaan werkgever daar natuurlijk ook aan houden, maar dat dit valt in de categorie open eindjes.

Breng je stem uit

Het volledige voorstel nog eens nalezen? Je kan het downloaden via deze link: Breng je hier stem uit. Geef ook vooral aan waarom je voor of tegen het voorstel van KLM stemt. Wat ons betreft wordt de opkomst zo hoog mogelijk! De stemming sluit op 6 september 2016.

Wat zijn de consequenties van jouw stem?

Wanneer een meerderheid van de leden vóór stemt, dan kunnen wij in principe als CNV Vakmensen besluiten om de cao tekenen, maar wij zullen zo lang mogelijk koersen op breed draagvlak onder alle bonden. Alhoewel verder onderhandelen dan is uitgesloten, krijg je recht op alles wat in het voorstel staat. Bij een uitslag tegen het voorstel wordt het verder onderhandelen, actie voeren of de bestaande cao in de lucht houden. Voor vragen en informatie kan je vanzelfsprekend bij mij terecht.

Michiel Wallaard
Bestuurder
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl   
M: 06-20471892

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid