Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stemming Cao Zorgverzekeraars 2016-2018

Er is een resultaat bereikt over een 2-jarige cao voor de zorgverzekeraars. Over 2 jaar krijg je in totaal 3,5 procent loonsverhoging. Ook zijn er afspraken gemaakt over de wachtgeldregeling, arbeidstijden, duurzame inzetbaarheid en een derde WW-jaar. Jij mag stemmen over dit resultaat.

De cao geldt van 1 juli 2016 tot 1 juli 2018. Op 1 oktober 2016 krijg je een loonsverhoging van 0,5%. Op 1 januari 2017 krijg je een loonsverhoging van 1,5% en op 1 oktober 2017 krijg je ook een loonsverhoging van 1,5%.

Wachtgeld

Cao-partijen gaan tijdens de looptijd van de cao een onderzoek doen naar de wachtgeldregeling, waarbij meerdere opties uitgewerkt worden. Het is de bedoeling dat jij als medewerker van tevoren goed geïnformeerd wordt en ook betrokken wordt door bijvoorbeeld via een enquête jouw voorkeur aan te geven. Jouw betrokkenheid is belangrijk voor CNV Vakmensen. Wel is afgesproken dat de wachtgeldregeling buiten werking gesteld kan worden bij sociaal plan; dit sociaal plan moet met CNV Vakmensen en haar collega’s worden afgesproken.

Pilot arbeidstijden

Voor medewerkers die in roosters werken kan er een pilot gestart worden, welke de in de cao geregelde systematiek van toeslagen buiten werking stelt. In deze pilot kunnen medewerkers zich dan inschrijven op uren waarop zij willen werken. Toeslagen worden verleend op de moeilijk te vervullen tijdstippen. Voor CNV Vakmensen was het belangrijk dat jij als medewerker regie hebt op je te werken uren. Verder dat medewerkers betrokken worden bij het ontwikkelen van de pilot en dat er aandacht is voor een goede balans tussen werk en privé. Voor de werkgevers was het belangrijk dat het niet kostenverhogend of kostenverlagend is en dat er sprake is van een adequate bezetting. Een cao-comité, waarin ook CNV Vakmensen zitting heeft, kan de pilots accorderen, waardoor er nog een extra waarborg is gemaakt.

Duurzame inzetbaarheid, werkdruk en participatiewet

In de cao wordt opgenomen dat het belangrijk is dat medewerker en leidinggevende op deze onderwerpen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan.
Via het sectorfonds zal een onderzoek worden gestart naar de werkdruk in deze sector. In dit onderzoek wordt meegenomen dat er steeds meer mensen zijn die naast hun werk ook nog zorgtaken te verrichten hebben in de thuissituatie (mantelzorg).

Ook wordt vanuit het sectorfonds een initiatief gestart om in de bedrijven aandacht te vragen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Derde WW-jaar

Er is nog geen volledige duidelijkheid hoe de verzekering van het derde WW-jaar ingevuld wordt. Zodra er duidelijkheid is, zullen cao-partijen hierover afspraken maken en vastleggen in een 5-jarige cao welke aan jou wordt voorgelegd.

CNV Vakmensen legt dit resultaat met een positief advies aan jou voor.  De volledige tekst van het resultaat vind je hier.

Om te stemmen en/of aan te geven wat je van het resultaat vindt, klik hier.

Leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, kunnen ofwel op de site van CNV Vakmensen hun stem uitbrengen, of een stemformulier opvragen op het Secretariaat Collectief: telefoon 030-7511570, of per email secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl

Je kunt stemmen tot 5 augustus 2016.  Voor vragen en opmerkingen kan je vanzelfsprekend bij mij terecht!

Ike Wiersinga
Bestuurder
  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M  06 - 23500986

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid