Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem in met Sociaal Plan Makro

Er is het nodige gebeurd sinds u voor het laatst bericht heeft gehad van CNV Vakmensen.

De directie en de ondernemingsraad hebben ingestemd met een proces waarin CNV Vakmensen heeft kunnen meewerken aan de totstandkoming van een Sociaal Plan en dat heeft geleid tot een resultaat dat we graag positief zouden willen voorleggen.

Wat is er gebeurd in de tussentijd
CNV Vakmensen heeft uitgebreid met een delegatie van jullie ondernemingsraad gezeten om het door Makro voorgestelde sociaal plan te bekijken en advies gegeven over verbeteringen. Die zijn grotendeels overgenomen door de directie, waardoor we met een gerust hart het in de bijlage beschreven resultaat willen voorleggen. Laat je stem horen hierover!

Highlights

  • Het is belangrijk dat je als medewerker niet wordt afgescheept met de karige vergoeding die tegenwoordig de overheid als norm wil doordrukken, de zogenaamde transitievergoeding. Dat is gelukt, de vergoeding is grotendeels gebaseerd op de kantonrechtersformule. Dat betekent dat zeker de vaak kwetsbaarste groep op de arbeidsmarkt (de oudere populatie) vaak met het dubbele bedrag afscheid neemt van het bedrijf als het wettelijk minimum.
  • Het Sociaal Plan heeft aandacht voor zowel begeleiding naar ander werk (outplacement) als voor scholing en er is daarbij niet gekozen voor de goedkoopste varianten. Dat is voor ons belangrijk.
  • CNV Vakmensen heeft aangegeven niet te willen dat Makro deze reorganisatie gebruikt om alleen maar duurder personeel te ontslaan. Als functies deels overeind blijven en deels wijzigen, moet er herplaatst worden op basis van diensttijd om de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te beschermen, niet op basis van blauwe ogen loonkostenpolitiek. Makro heeft toegezegd de regels van het UWV op dit gebied te volgen en niet de ruimte op te zoeken om met een Sociaal Plan van dit principe af te wijken. Dit was voor ons cruciaal.


Vrijwillig vertrekken
Alhoewel niet afgesproken in het Sociaal Plan, maar met de medezeggenschap, is er ook een vrijwillige vertrekregeling die qua niveau hetzelfde is als de ontslagvergoeding. Dat kan voor sommige medewerkers een aantrekkelijke optie zijn, omdat hiermee werkgelegenheid voor andere medewerkers en hun gezin behouden kan blijven. Ook dat is voor ons cruciaal namelijk! Het is wel extreem belangrijk dat je bij zo’n regeling goed laat controleren door juristen van CNV Vakmensen of hier geen problemen ontstaan met je WW-uitkering. Dus teken niet zomaar hiervoor.


Breng je stem uit!
CNV Vakmensen vraagt je in te stemmen met het resultaat zodat we voor de komende jaren dit niveau aan regelingen kunnen blijven vasthouden bij Makro (dat gebeurt als het een Sociaal Plan wordt namelijk). Dit doe je door te e-mailen, onder vermelding van je naam, lidnummer en als onderwerp  “SociaalPplan Makro” naar m.wallaard@cnvvakmensen.nl. Dit kan tot uiterlijk 23 maart 2016. Daarna maken we de uitslag bekend.

Juridische bijstand: Belangrijk voor bestaande én nieuwe leden
Het geeft vertrouwen en ondersteuning om de komende tijd goede juridische bijstand te hebben van de bond. Dus ben je lid en moet je afwegingen maken rond vrijwillig vertrek en/of ontslag? Neem contact met ons op. Ken je collega’s waarvoor dit gaat gelden? Wijs ze op de mogelijkheid van lidmaatschap van de bond die staat voor medewerkers bij Makro: CNV Vakmensen. Wij kennen geen wachttijd voor juridische hulp! Lidmaatschap is zo geregeld via https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden.

Contact
Vragen of opmerkingen over deze info? Neem gerust contact op met je belangenbehartiger bij Makro, Michiel Wallaard, via de onderstaande gegevens.

Michiel Wallaard
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 92
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl