Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen Sociaal Plan AkzoNobel

Wij hebben jullie tijdens de gezamenlijke ledenvergaderingen gelegenheid gegeven jullie mening te laten horen over de opvattingen van de bonden én AkzoNobel ten aanzien van de vraag 'hoe verder met het bestaande sociaal plan?'

Tijdens de ledenvergaderingen hebben jullie ons vrijwel unaniem laten weten te kunnen instemmen met de inzet van de bonden die neerkomt op o.a. continuering van de bestaande schadeloosstelling bij gedwongen ontslag én invoering van een vrijwillige vertrekregeling. Géén instemming werd gegeven voor een gigantische verlaging van deze schadeloosstelling (van al snel tienduizenden euro’s per persoon), hetgeen de werkgever had voorgesteld.

Op woensdag 23 november 2016 heeft AkzoNobel laten weten géén boodschap te hebben aan jullie standpunt. De werkgever heeft geen enkele bereidheid getoond om daadwerkelijk te onderhandelen. Wij hebben voorgesteld om als alternatief het bestaande sociaal plan te verlengen met een jaar zodat beter gekeken kan worden naar de tot op heden tamelijk vage scholingsvoorstellen van jullie werkgever. Helaas vond AkzoNobel ook dat voorstel niet ok. Conclusie: vakbonden en jullie werkgever liggen op ramkoers.

Om misverstanden te voorkomen, de wereld staat niet stil en ook joúw baan wordt door AkzoNobel niet gegarandeerd. Dit betekent dat niet alleen werknemers uit de productie, maar ook alle indirecte werknemers inclusief leiding/management mogelijk te maken gaan krijgen met gedwongen ontslag waarbij jij of jouw collega in voorkomende gevallen met tienduizenden euro’s minder dan nu kan vertrekken! 

Als jullie werkgever niet van mening verandert, gaat dat mogelijkerwijze niet alleen jouw baan kosten, maar ook heel veel geld tenzij jullie massaal laten weten dat deze opstelling onacceptabel is! Praat erover met je collega’s en leiding.

Hoe gaat het met AkzoNobel? Desgevraagd bevestigt jullie werkgever dat zij geen financiële argumenten hebben in het kader van ‘Help Akzo de winter door.’ Het gaat wel om de invulling van Nederlandse werkgeverspolitiek gericht op afbraak en besparing. Op 15 december 2016 praten partijen (Akzo en bonden) verder over deze situatie en willen wij nog een uiterste poging doen om jullie werkgever op andere gedachten te brengen. Wij houden je op de hoogte.

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid