Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken Nouryon BV

Op dinsdag 25 juni hebben wij met vertegenwoordigers van Nouryon BV overleg gevoerd over de volgende onderwerpen op hoofdlijnen:

-    Keuze voor 13e maand als alternatief voor Ebitda/Rab
-    Pensioenwerkgroep vanuit cao-resultaat
-    Outsourcing Engineering
-    Nieuwe cao

13e maand
Nadat de bonden eerder dit jaar aan Nouryon lieten weten dat een meerderheid van leden vóór het overeenkomen van een vaste 13 maand hadden gestemd, liet Nouryon weten dat in tegenstelling tot de oude RAB/Ebitda regeling, de 13e maand niet pensioengevend zou zijn. Deze gang van zaken was en is voor ons niet acceptabel. Immers, over de wijziging van pensioengrondslag is tijdens het cao overleg in het geheel niet gesproken. Dat in tegenstelling tot de oude RAB/Ebitda regeling de 13e maand niet pensioengevend zou zijn, is niet alleen niet over gesproken. Het is ook domweg niet overeengekomen. Wij ervaren deze oneerlijke handelwijze van Nouryon als een foefje en als terugkrabbelen op afspraken waarvan zij hadden kunnen weten dat dat voor ons (en eigenlijk alle Nouryon werknemers) onacceptabel zou zijn. Bovendien zorgt deze handelwijze voor veel vertraging in de totstandkoming van een nieuwe cao.

Trouwens wat hierboven staat geldt ook voor de STI-regeling, die voor hoger personeel in de plaats van de RAB/EBITDA-regeling is gekomen. Ook daarvan liet Nouryon nu weten dat deze niet pensioen gevend is.

Hoe verder?
Wij hebben aan Nouryon laten weten dat wij weer naar de leden gaan om de keuzemogelijkheden uit het cao-akkoord opnieuw voor te leggen. Leden kunnen zo opnieuw kiezen, maar nu in de wetenschap wat het aanbod echt betekent. Binnenkort krijg je dus een uitnodiging voor een ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering zal er een toelichting worden gegeven op elke optie die er is en wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. Nouryon heeft laten weten daar nog een nieuwe optie aan toe te willen voegen, maar kon nog niet vertellen hoe dat eruit ziet. Wel gaf Nouryon aan hiervoor graag wisselgeld te willen zien van de bonden, waarmee Nouryon het cao-overleg kennelijk wil voortzetten. Wij zullen een en ander even afwachten.

Pensioenwerkgroep
Bonden en Nouryon hebben in het laatste cao-akkoord ook afgesproken om de indexatieproblematiek van het pensioenfonds eens tegen het licht in te houden en denkbare oplossingen op een rij te zetten ten behoeve van het komende cao-overleg. Bonden en Nouryon hebben daarna op die manier als het ware ‘hun huiswerk’ gemaakt als voorbereiding op het eerstvolgende cao-overleg. Bonden en Nouryon bespreken nu een ‘foto’ van de actuele stand van zaken van het pensioenfonds. Deze analyse zal op 23 juli aanstaande verder worden besproken in een werkgroep die, zoals gezegd, suggesties kunnen aanleveren voor bonden en Nouryon om de pensioenen te verbeteren.

Outsourcing Engineering
Op vrijdag 28 juni worden de biedingen verwacht van geïnteresseerde partijen. Hierna volgt een keuze waarbij ook de medezeggenschap betrokken wordt. Nouryon heeft laten weten volgens de SER fusiecode te willen handelen. Dit betekent dat vakbonden in de gelegenheid worden gesteld om namens hun leden een eigen afweging te kunnen maken, die aansluitend zal worden meegenomen als afweging door de OR in zijn advies. Dit betekent dat wij de belangen van onze leden nu en in de nabije toekomst door middel van afspraken op inhoud of proces willen afdekken. De ervaring leert dat naarmate er meer mensen lid zijn in deze groep, wij effectiever kunnen onderhandelen.

Nieuwe cao
Alhoewel het cao-akkoord vorig jaar al werd overeengekomen, stelt Nouryon helaas nog geen tijd te hebben gehad om dit akkoord in de teksten te verwerken. Dit betekent dat indien noodzakelijk je de oude Akzo-cao kan gebruiken in combinatie met het cao akkoord van december 2018. Mocht je er in voorkomende gevallen alsnog niet uitkomen, dan kun je mij mailen via a.bot@cnvvakmensen.nl

Tot slot
Tot op heden heeft Nouryon geweigerd om de uitkering van december jongstleden ook te betalen aan werknemers die ziek zijn en een cao-aanvulling ontvangen. Ook hier handelt Nouryon anders dan met ons werd overeengekomen. Immers, het gaat hier om een groep werknemers met een dienstverband die niet zijn uitgezonderd van het cao-akkoord, maar desondanks geen uitkering hebben ontvangen op 1 december 2018. Nouryon heeft aan ons laten weten in de eerste week van juli 2019 een voorstel te willen doen.

Wij houden je op de hoogte en horen graag wat jij ervan vindt! Laat je mening horen via een bericht aan a.bot@cnvvakmensen.nl

Arthur Bot
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 44 51 90
E: a.bot@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid