Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Sociaal plan Makro goedgekeurd door CNV-leden

De leden van CNV Vakmensen hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het aangaan van een sociaal plan bij de Makro. Dat betekent dat iedere medewerker recht krijgt op een fatsoenlijke vergoeding als hij gedwongen wordt ontslagen.

Toch gingen de vragen van een groot aantal leden de laatste week niet over dit sociaal plan, maar over de vrijwillige vertrekregeling die Makro heeft aangeboden aan veel medewerkers. We hebben jullie daarin van advies kunnen voorzien. Een toelichting daarop.

Vrijwillig vertrek niet altijd verstandig

CNV Vakmensen is er niet principieel tegen dat medewerkers gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling, al hebben niet wij maar Makro zelf het initiatief genomen om deze regeling aan te bieden. Vrijwillig vertrek kan namelijk eraan bijdragen dat het aantal gedwongen ontslagen bij de reorganisatie verminderd kan worden. Toch zijn er de nodige haken en ogen en die hebben we dan ook de revue laten passeren in de contacten met onze leden.
-       Het is niet bij voorbaat duidelijk of je nog recht hebt op een WW-uitkering. Zolang aangetoond kan worden dat je als vertrekkende medewerker plaats maakt voor een collega die anders gedwongen ontslagen zou moeten worden, geldt je ontslag niet als "vrijwillig" in de zin van de Werkloosheidswet, en kan het UWV een WW uitkering toekennen. Maar die koppeling moet je wel hard kunnen maken. Bovendien, naarmate gedwongen ontslagen in jouw functiegroep later in de tijd plaatsvinden, is het moeilijker aantoonbaar dat jouw vertrek op dit moment al echt plaats maken voor een andere collega betekent.
-       Alhoewel de regeling niet extreem karig is, is het ook geen vetpot. Het compenseert lang niet voor iedereen het inkomensverlies gedurende de benodigde zoektijd naar een nieuwe baan. Dus is een focus op baanbehoud (niet iedereen hoeft weg) of op zijn minst op wat langer in dienst blijven niet raar. De opbouw van je WW-rechten, je pensioen en je anciënniteit (het aantal jaren dat je in dienst bent en op basis waarvan je een vergoeding krijgt bij ontslag) gaat dan immers ook door.
-       In het algemeen geldt dus dat vrijwillig vertrek een serieuze optie is bij veel (concreet!) perspectief op een nieuwe baan, als je vrij kort voor je pensioendatum zit of als je privésituatie het toelaat dat je geen problemen krijgt bij een langere periode zonder werk. Anders is het vaak onverstandig.

Het sociaal plan zelf
De komende tijd zullen de eerste medewerkers ook concreet in aanmerking komen voor gedwongen ontslag. Zit jij daarbij? Zorg dat je gebruik maakt van je recht als lid van CNV Vakmensen op deskundig juridisch advies. CNV Vakmensen staat voor professionele begeleiding in dit proces en zal goed in de gaten houden of werkgever zich netjes aan de spelregels houdt. Als dat gebeurt heb je uiteindelijk gewoon recht op dezelfde ontslagvergoeding als bij vrijwillig vertrek plus goede begeleiding naar ander werk en omscholingsgeld.

Contact/Meehelpen
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem gerust contact op met ondergetekende.

Michiel Wallaard
Bestuurder
M: 06-20471892
E: m.wallaard@cnvvakmensen.nl

 

16-1128/MW/ag