Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Shell, cao voorstellen 2016

Begin van dit jaar hebben jullie een conceptvoorstellenbrief plus enquête van ons ontvangen. Van een behoorlijk aantal leden hebben wij een reactie mogen ontvangen. Tijdens de vergadering van de kadergroep op 20 januari 2016 hebben wij met de kaderleden de reacties en opmerkingen besproken.

Vervolgens is de definitieve voorstellenbrief door de kaderleden vastgesteld.

Als bijlage bij deze brief treffen jullie de voorstellenbrief aan, de voorstellen zijn inmiddels naar jullie werkgever gestuurd. De onderhandelingen kunnen wat ons betreft dus beginnen. Wat ons betreft zou er een akkoord moeten liggen rond de tijd dat jullie cao afloopt (29 februari 2016).

Ondanks aandringen van ons wordt het cao overleg echter pas op 23 maart 2016 opgestart. De reden is dat het jullie werkgever niet lukt om eerder het onderhandelingsteam bij elkaar te krijgen. Onder andere omdat vanwege vakanties het team van Shell de hele maand februari niet compleet is!

Een tweede datum is weer een maand later, 20 april. Ons uitgangspunt is dat op die datum tot een resultaat gekomen moet worden. Anders lopen we, mede vanwege de feestdagen, zo weer tegen de zomer aan eer er een resultaat te bereiken is.

Mede namens de kaderleden,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Heb je deze brief plus bijlagen per post ontvangen? Om je sneller van dienst te kunnen zijn én om kosten te besparen de volgende vraag: stuur ons je (privé) e-mailadres en vanaf dat moment ontvang je alle informatie van jouw bond sneller! Stuur je e-mailadres onder vermelding van naam, lidmaatschapsnummer en werkgever naar p.verburg@cnvvakmensen.nl.

 

16-345/PV/sk
Downloads