Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Samen maken wij het verschil

Het duurde lang, de cao onderhandelingen bij Meldon.Na 4 keer onderhandelen wisten wij een onderhandelingsresultaat te bereiken dat wij positief kunnen voorleggen aan de leden. Het groeiend aantal leden en het duidelijke standpunt dat zij innamen in de onderhandelingen hebben zeker bijgedragen!

Deze cao onderhandelingen werden in de greep gehouden door een drietal zaken die het bereiken van een goed resultaat nogal moeilijk maakte. Aan de ene kant stonden de al jaren tegenvallende resultaten, en aan de andere kant stonden de nieuwe pensioenregeling die duurder werd door de nieuwe wettelijke regelgeving en de nadrukkelijke wens van de werknemers om een echte loonsverbetering te krijgen.

CNV Vakmensen heeft alles op alles gezet om de directie duidelijk te maken dat de wensen van de medewerkers niet onredelijk zijn en dat deze ook ingewilligd moeten worden. Dat de pensioenregeling duurder dreigde te worden en de resultaten nog niet florissant te noemen zijn, maakte het er niet gemakkelijker op.


Dat het uiteindelijk aan het einde van de 4e onderhandelingsdag alsnog lukte een resultaat te bereiken zal zeker ook te danken zijn aan de duidelijke steun van de leden, die in aantal groeien én een duidelijk standpunt innamen tijdens de ledenvergadering van 16 september. Wij hebben elkaar daarmee een grote dienst bewezen. Samen sta je echt sterker!

Om het resultaat zo snel mogelijk aan jullie als leden ter goedkeuring voor te leggen, nodig ik jullie uit voor een ledenvergadering op:

Datum:          20 november (vrijdag)
Tijd:               12.30 uur
                       
14.15 uur
Locatie:         Penthouse
Plaats:           Meldon Plastic

Wij zullen dan het onderhandelingsresultaat toelichten en uiteindelijk zullen jullie daarover moeten stemmen. Wij denken zeker dat het een resultaat is dat de moeite waard is, maar je zult de samenhang van de diverse onderdelen wel moeten zien. Kom daarom naar deze vergadering.

Blijf ons steunen en word lid of maak uw collega lid. Daarmee maken jullie nog meer duidelijk dat jullie achter de bond staan.

Wij hebben nog steeds een interessante aanbieding:
Het 1e halfjaar 50% korting op de contributie!

Samen denken,
Samen doen, Samen sterk(er)!

Ron Smeets                                        Delegatieleden: Ron Puijn en Erwin Verstegen
bestuurder CNV Vakmensen
r.smeets@cnvvakmensen.nl