Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Principeakkoord Van Gansewinkel & Shanks Bedrijven

Zoals bekend verkennen de directies en eigenaren van de Van Gansewinkel Groep en Shanks de mogelijkheid om te komen tot een fusie. Voor wat betreft de transitie van aandelen (wisselen van eigendom) is door de directies aan de verschillende ondernemingsraden om advies gevraagd.

Omdat de implementatie tot één nieuwe organisatie (nog) niet duidelijk is hebben de ondernemingsraden de directies en vakbonden gevraagd om te onderhandelen over een doorlopend sociaal plan.

Onderhandelen in stilte

Wanneer er sociale gevolgen te verwachten zijn als gevolg van een voorgenomen besluit wordt aan werkgevers en vakbonden gevraagd zorg te dragen voor een sociaal plan. In dit plan staat dan hoe omgegaan wordt met werknemers die wellicht boventallig worden verklaard. Vakbonden gaan in zo’n geval in overleg met de werknemers werkzaam in de betreffende bedrijven om zodoende wensen te inventariseren. Gezien de beursgevoeligheid van de op handen zijnde fusie was het in deze casus niet wenselijk dat er breed gecommuniceerd werd. De onderhandelingen zijn door vakbonden met mandaat van kaderleden gevoerd.

De volledige nieuwsbrief van de gezamenlijke bonden vind je rechts op deze pagina onder 'Downloads'.

Tjeerd Orie
bestuurder
M: 06 - 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid