Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Principeakkoord cao Banden- en Wielenbrache

Na jaren van stilstand is het gelukt om afspraken te maken voor een nieuwe cao in de banden- en wielenbranche. Nu was het de laatste jaren ook bepaald slecht gesteld met de (groei)ontwikkelingen in deze sector maar er is kennelijk weer ruimte voor belangrijke cao-wijzigingen.

Kun jij instemmen met deze afspraken? Als lid van CNV Vakmensen heb je stemrecht over dit akkoord.

Looptijd
We komen van ver. De looptijd van de (laatste) cao is al weer enkele jaren geleden verstreken maar er was ook domweg geen (financiële) ruimte om tot goede afspraken te komen. Er zijn bedrijven die het personeel toch tussentijds een loonsverhoging hebben toegekend maar vaak is dat niet gebeurd. We hebben nu een looptijd afgesproken tot en met 31 december 2017.

Loon
Daarover kunnen we kort zijn: Gedurende de looptijd ontvang je 3,5 procent loonsverhoging en bovendien komen de onderste schalen te vervallen. Hoewel er een periode van stilstand is geweest is het wat ons betreft toch geen slecht resultaat. Maar ook is de inloopschaal weggehaald. Het wegnemen van de inloopschaal komt de instroom (van jongeren bijvoorbeeld) alleen maar ten goede. Gewoon betaald worden voor de functie welke je uitoefent, ongeacht leeftijd! Ook daarom worden de schalen voor 18- en 19 jarigen per 1 december aanstaande nog extra met 1,5 procent verhoogd!

Wijziging in artikel 9.1 (Uitzendkrachten)
Dat betreft een inhoudelijke wijziging. De volgende passage wordt aangepast:
Na maximaal twaalf maanden via een uitzendbureau te hebben gewerkt, wordt een uitzendkracht in dienst genomen. Hij krijgt een arbeidscontract voor tenminste het aantal uren dat hij tijdens de uitzendperiode heeft gewerkt.

Dat wás zes maanden. We komen hiermee de werkgevers tegemoet maar vinden het juist voor deze sector een begrijpelijke vraag. Want hoewel het langer duurt voordat hij/zij in dienst wordt genomen heeft dit toch vooral betrekking op de uitzendkrachten die aan de slag zijn in de periode van de bandenwissels.

We gaan afspraken maken over het derde WW-jaar
Vanaf 1 januari jongstleden wordt stapsgewijs de WW-duur aangepast. Die was 38 maanden maar wordt tot 1 april 2019 stapsgewijs afgebouwd naar maximaal 24 maanden. Wat is nu de stand van zaken? Op dit punt zijn er vorderingen gemaakt in ‘Den Haag’ en willen we te zijner tijd in de cao opnemen dat het zogenaamde derde WW-jaar wordt gerepareerd. Daarvoor gaan werknemers een premie van 0,2 procent van hun brutoloon betalen. De uitvoerder van deze ‘verzekering’ wordt RAET. Na het jaar 2017 zal de premie stijgen naar 0,75 procent (is de verwachting). We spreken bij een modaal inkomen over ongeveer € 10,- netto per maand. Het nieuws is redelijk recent en er zal ongetwijfeld in de komende tijd meer bekend worden. We houden je op de hoogte.

Duurzame inzetbaarheid
Met werkgevers gaan we gedurende de looptijd van de nieuwe cao over duurzame inzetbaarheid in gesprek. Nut en noodzaak wordt ook door werkgevers onderschreven en we zullen kijken of we alles wat concreter kunnen maken. We willen bereiken dat er afspraken komen waardoor iedere werknemer gezond en vitaal het werk kan verrichten! Waar nodig zal gebruik gemaakt worden van externe expertise.

Overige wijzigingen
Er zijn nog wat tekstuele wijzigingen en verbeteringen. Dat bleek ook nodig te zijn, ondanks dat het een goed leesbaar cao-boekje is.

Instemmen?
Kan je met deze cao-afspraken instemmen? Pas als leden in meerderheid hebben ingestemd is er sprake van een echt cao-akkoord en daarom ligt die vraag nu aan jou voor! Wil je reageren voor 18 mei aanstaande? Vul hier het reactieformulier in.

Vragen of opmerkingen?
Richt je dan tot Arie Kasper, jouw CNV Vakmensen onderhandelaar in deze sector.

Arie Kasper
Bestuurder
E: a.kasper@cnvvakmensen.nl
M: 06-13208402

16-1708/AK/rd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid