Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Positief cao-resultaat Arbo Unie

CNV Vakmensen bereikte met de andere werknemersorganisaties een akkoord met je werkgever over de nieuwe Arbo Unie cao 2016. Je kunt tot en met uiterlijk 31 mei je stem uitbrengen!

Deze cao-ronde zijn de wijzigingen minder ingrijpend dan de jaren hiervoor. We beperkten ons tot enkele onderwerpen met een hoge prioriteit. CNV legt het resultaat positief aan je voor. Enkele redenen om dit positief voor te leggen, zijn de structurele loonsverhoging van in totaal 2% en de flinke verhoging van de structurele eindejaarsuitkering vanaf 2017. Tenslotte gaat CNV in samenspraak met de werkgever een nieuw functiehuis inrichten.

Kernpunten uit het akkoord

Looptijd cao

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Loonsverhoging

Per 1 januari 2016 worden de cao-lonen en de salarisschalen structureel verhoogd met 1,25%. Per 1 april 2016 worden de cao-lonen en de salarisschalen structureel verhoogd met 0,75%.

Eindejaarsuitkering

De structurele eindejaarsuitkering wordt in december 2016 uitbetaald en bedraagt 1,9% van het in 2016 verdiende bruto jaarsalaris. Het resultaatafhankelijke deel bestaande uit 1,3% van het verdiende bruto jaarsalaris komt per 1 januari 2016 te vervallen. Vanaf 2017 wordt de structurele eindejaarsuitkering verhoogd naar 2,5% van het in het onderhavige jaar verdiende bruto jaarsalaris.

Functiehuis

De cao-partijen zijn van mening dat het huidige functiewaarderingssysteem verouderd is. Arbo Unie zal een nieuw functiehuis met bijbehorende (door de vakbonden erkende) functiewaardering opstellen en dit voorleggen aan de cao-partijen. Ook de wijze van invoering zal worden voorgelegd aan de cao-partijen.

Meeruren en overuren

Werkzaamheden die worden verricht buiten de werktijd die in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, worden aangemerkt als overwerk. Ongeacht of iemand een fulltime of parttime arbeidsovereenkomst heeft. Daarnaast kunnen overuren van medewerkers in schaal 8 t/m 14 worden geschreven vanaf 5 uur per maand in plaats van voorheen vanaf 10 uur per maand. Het artikel over meeruren is daarom uit de cao geschrapt en het artikel over overuren is aangepast.

Arbeidsduur en werktijden

Er wordt gewerkt in een vast rooster van 36 uur. Toegevoegd dat flexibiliteit hierin mogelijk is: werktijden kunnen met onderlinge instemming worden aangepast indien hiermee het belang van de klant is gediend.

Overlijdensuitkering

Dit artikel is aangepast aan de huidige wetgeving en is leesbaar gemaakt. De strekking van het artikel is niet gewijzigd.        

Ombuiging 55+ overgangs- en vitaliteitsregeling

Het artikel en bijlage V over de 55+ overgangsregeling zijn geschrapt uit de cao, evenals alle andere overgangsregelingen die nu niet meer van toepassing zijn.

Stemmen

Je kunt je voor- of tegenstem mailen naar bestuurder a.baselmans@cnvvakmensen.nl tot en met uiterlijk 31 mei. Voor vragen of opmerkingen kun je ook mailen of bellen.
Bellen met CNV Info op nummer: 030-7511007.                                                                                                             

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl
M: 06-47826869

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid