Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg van 20 juni Royal FloraHolland

Maandag, 20 juni hebben we een extra periodiek overleg gehad, omdat tijdens het overleg van 18 mei niet alle agendapunten besproken zijn.

Tijdens dit overleg hebben we kennis gemaakt met Anja de Bree de nieuwe HR manager (CHRO). Ook is de heer Jack Goosens op 2 juni als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen aangetreden. Kortom, met de komst van nieuwe CEO, CHRO en voorzitter RvC kan er verder invulling worden gegeven aan de toekomst van Royal FloraHolland.  

Organisatiewijzigingen
De adviesaanvraag voor ICT is nog steeds niet ingediend. We constateren dat de onzekerheid tot onrust en onvrede leidt. Dit is niet de goede manier en komt de betrokkenheid niet ten goede.
Daarnaast wordt er voor FM onderzocht welke afdelingen voor outsourcing in aanmerking komen. Hierbij worden alle afdelingen in het onderzoek meegenomen. Op het moment dat duidelijk is welke afdelingen het betreft, zullen adviesaanvragen worden ingediend. De uitvoering zal dan gefaseerd plaatsvinden.  

Dialoogcyclus en Verbetertrajecten
Kort hebben we, wederom aangegeven dat er in de communicatie over beoordeling soms wat schort. Immers, een matige of slechte beoordeling mag en kan niet als een verrassing komen. Dit moet al in een eerder stadium met medewerker zijn besproken. Tevens kan (en is volgens werkgever) het niet halen van LHP-norm niet de reden voor een matige beoordeling.
Mocht je het niet eens zijn met je beoordeling dan kun je in gesprek gaan met je leidinggevende en de klachtenprocedure doorlopen. Vanzelfsprekend kun je hierbij je vakbond benaderen voor advies.  

Duurzame inzetbaarheid
Het onderwerp duurzame inzetbaarheid blijft een belangrijk punt voor de vakbonden. Duurzame inzetbaarheid is bedoeld om er voor te zorgen dat medewerkers op een gezonde, plezierige manier hun AOW/pensioenleeftijd halen. Dit kan door middel van maatregelen op gebeid van gezondheid, maar ook door aandacht te besteden aan ontwikkeling/opleiding.
In de cao zijn afspraken gemaakt om samen invulling te geven over de wijze waarop duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroot kan worden.
CNV Vakmensen en FNV willen dan ook graag onze rol nader invullen. Wij hebben dit wederom voor het volgende periodiek overleg geagendeerd.  

Rijnsburg/Eelde
De geruchten over sluiting van locaties zijn hardnekkig. Door Royal Floraholland is aangegeven dat de discussie over locaties in het najaar gevoerd zal worden. Op dit moment is de uitkomst, dus eventuele sluiting van vestigingen dan ook nog niet aan de orde en niet bekend. Dat dit tot onrust leidt wordt herkend maar het verzoek om hier expliciet op te reageren door nogmaals aan te geven via borden en intranet, dat pas in najaar duidelijk wordt hoe het ermee staat, is niet overgenomen.
Bij de afdelingen LO en LDK in Rijnsburg wil men de roostertijden aanpassen. Alle roosterwijzigingen moeten worden goedgekeurd door OR. Bij de invoering van andere roosters moet rekening worden gehouden met privé-afspraken, of het hebben van een 2e baan. Medewerkers dienen dan ook de tijd te krijgen om zaken, indien mogelijk, aan te passen aan de gewijzigde roosters.  

Roosters LDA in Aalsmeer
Tijdens het periodiek overleg hebben we kort stilgestaan bij dit punt. Op 7 juni zijn we bijgepraat over het roosteronderzoek LDA Aalsmeer. Dit onderzoek, ingegeven door het feit dat het werkaanbod niet aansluit bij de roosters, zal wat de vakbonden betreft rekening moeten houden met de privé-werkbalans, met financiële consequenties en zorg moeten dragen voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Punt van zorg voor vakbonden is dat er veranderingen plaatsvinden die door de ontwikkeling van de uitrol van Het Nieuwe Veilen weer overhoop worden gehaald. Zorgvuldigheid en transparantie is dan heel belangrijk.
De afspraak is dat wij regelmatig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen. Omdat de OR hierbij betrokken is kun je vanzelfsprekend met je vragen ook bij OR terecht. 

Heb je nog vragen of opmerkingen ten aanzien van deze nieuwsbrief dan kan je vanzelfsprekend terecht bij de vakbondsbestuurders. 

Kitty Huntjens
Bestuurder
M 06-47826877
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl

                                                     16-2339/KH/ns

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid