Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Periodiek overleg bij ING

Tijdens het periodiek overleg bij ING is gesproken over het resultaat van ING, over de werkkostenregeling, de afkoop van het 40 jarig dienstjubileum, de reiskostenvergoeding van uitzendkrachten, de start van de nieuwe medezeggenschap en Zapping

Gesprek met ING
Tijdens het periodiek overleg worden zaken besproken met ING die voor CNV van belang zijn om te weten. Soms gaat dat over de stand van zaken bij ING, soms over zaken die voortvloeien uit cao-afspraken en soms over zaken die door onze leden zijn opgebracht. Dus als jij vragen of opmerkingen hebt dan zullen wij dat zeker in het overleg met ING te berde brengen.

Cijfers
Nick Jue heeft in het overleg een toelichting gegeven bij de financiële cijfers van ING. De algemene afdronk hiervan is dat ING een goed resultaat over het jaar 2015 heeft behaald. Dat is goed nieuws wat ons betreft.

Werkkostenregeling
Samen met de andere vakorganisaties, ING en de medezeggenschap is gesproken over de Werkkostenregeling. Vanuit de werkgever kunnen bepaalde faciliteiten aangeboden worden, die fiscaal voordelig kunnen zijn. Omdat daar een beperking op zit is het van belang om goed met elkaar te overleggen wat wij daarover nu afspreken. Voor CNV en de andere vakorganisaties is het in ieder geval van belang dat daarin het verrekenen van de vakbondscontributie zit en dat er iets inzit wat met vitaliteit te maken heeft, bijvoorbeeld een fiets of fitnessvergoeding. Binnenkort zullen wij via een panel van medewerkers van ING peilen welke keuzes logisch zijn om te maken.

Jubileumuitkering
Cao-partijen, ING en de vakorganisaties, hebben met elkaar geconstateerd dat de communicatie over de afkoop van de jubileumuitkering bij 40 dienstjaren niet duidelijk was. Er is onvoldoende gecommuniceerd dat het hier een bruto-afkoop betrof. Er zal daarover een bericht naar alle betrokken medewerkers gaan.

Reiskosten uitzendkrachten
In de cao is afgesproken dat uitzendkrachten voor hun reiskostenvergoeding kunnen kiezen tussen vergoeding eigen vervoer of declaratie OV. Dit wordt dan vergoed via het uitzendbureau. Dit zal naar de uitzendkrachten gecommuniceerd worden.

Medezeggenschap
De nieuwe medezeggenschap is van start gegaan. Wij wensen iedereen daarmee veel succes. In een volgende ledenbrief zullen wij de CNV-OR-leden nader voorstellen.


Zapping

Ook is er gesproken over Zapping, de nieuwe manier van contact met klanten hebben. Hoewel de intenties bij het neerzetten van dit traject goed zijn, zijn er sommige zaken niet zo verlopen als bedoeld was. CNV heeft gevraagd richting medewerkers, zowel de vaste medewerkers als de flexkrachten, duidelijk en transparant te communiceren. Dat is toegezegd.

Ogen en oren
Jouw onderhandelaar, Ike Wiersinga, heeft behoefte aan nieuwe ogen en oren in de organisatie. Het is voor goede belangenbehartiging van belang om te weten wat er bij ING speelt. Daarom vragen wij jou of jij die sparringpartner wil zijn van CNV Vakmensen. Als je daar belangstelling voor hebt dan kan jij je melden bij Ike Wiersinga (i.wiersinga@cnvvakmensen.nl) Zij neemt dan contact met je op
Ook voor overige vragen en opmerkingen kan je bij haar terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder
M: 06-23500986
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl

Binnenkort worden er verkiezingen gehouden voor de sectorraden. Voor verdere informatie verwijs ik u naar onderstaande link.
https://www.cnvvakmensen.nl/verkiezingen2016

 

16-1091/IW/ag