Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overname Scapino zuur voor medewerkers

Het leek een goede ontwikkeling. Het feit dat Ziengs de winkels en het DC van Scapino heeft overgenomen is echter een bittere pil voor de meeste medewerkers. De inschatting is dat 70 procent van de medewerkers de dupe is geworden van de overname en zijn baan kwijt is.

De insteek was dat met de overname ook een groot deel van medewerkers hun werk zou behouden. Het tegendeel is echter het geval. De meeste medewerkers zijn door Ziengs aan de kant gezet. Jullie hoorden afgelopen maandag dat er geen plek was voor je bij Ziengs en meteen de dag erna hingen de vacatures al op de ramen van de winkels en voor het DC geldt dat de vacatures direct worden ingevuld door uitzendkrachten. Zuur en vanuit gezichtspunt van goed werkgeverschap ontoelaatbaar.

I
nmiddels heeft CNV berichten gezien waarin managers begin februari is gevraagd hun medewerkers tegen het licht te houden en een lijst te maken van de "pareltjes".  Daarnaast werden een aantal criteria opgesomd (ziekteverzuim, leeftijd, salaris, transitievergoeding bij einde dienstverband, KLANTHOUSIAST GEDRAG enz.) die ze voor iedere medewerker moesten invullen. Ook moest men de oproepkrachten in beeld brengen. Ook hier werden criteria benoemd die meegenomen moesten worden. Denk hierbij aan energiek, vlot, sterretjes in de ogen, slim enzovoort. 

De vraag is nu: herken je dit? Wat zijn jouw ervaringen? CNV wil graag aan de slag met dit dossier. Het moet niet zo zijn dat bij faillissement, waarbij winkels en DC worden overgenomen medewerkers enkel en alleen als kostenpost worden gezien. Vanuit CNV is breed aandacht gevraagd vooral oog te hebben voor de medewerkers die geraakt wordt door een faillissement.

Voor medewerkers die geraakt worden biedt CNV een workshop "Zet jezelf op de kaart" aan. Daarnaast kunnen we je meer ondersteuning bieden.   

• Juridische hulp mocht het misgaan in jouw bedrijf

• Hulp bij het opstellen van je cv

• Bovendien krijg je rechtsbijstand in de privésfeer er gratis bij

I
nteresse in de gratis workshop ‘zet jezelf op de kaart’? Op www.cnvvakmensen.nl/crisis vind je waar en wanneer die gegeven worden en hoe je je kunt inschrijven.
Benieuwd
wat onze rechtshulp precies inhoudt en waarom die goedkoper is dan bij andere rechtsbijstandsverzekeraars? Kijk daarvoor ook op www.cnvvakmensen.nl/crisis.

Jij bent lid van CNV maar misschien heb je contact met collega’s die in hetzelfde schuitje zitten. Wellicht is het voor hen ook interessant, stuur deze info dan door.
Meld je ervaringen bij je bestuurder Kitty Huntjens.

Kitty Huntjens
bestuurder
M: 06 - 478 26 877
E:
k.huntjens@cnvvakmensen.nl

16-0752/KH/ag