Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg sociaal plan Menzis hervat

Eind 2015 hebben vakbonden en Menzis besloten om het overleg over een nieuw sociaal plan tijdelijk op te schorten. Afgesproken is om in het voorjaar van 2016 het overleg te hervatten. CNV Vakmensen heeft in maart het overleg voor een nieuw sociaal plan met Menzis hervat.

Wijziging bestuurder
Per 1 januari jl. is CNV Dienstenbond gefuseerd met CNV Vakmensen. Door deze fusie heeft er ook een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de werkpakketten van een aantal bestuurders. Tot 1 januari jl. was Arjan Baselmans namens CNV bestuurder bij Menzis. Per 1 januari heeft Robert Wonnink Menzis overgenomen van Arjan Baselmans. Naast Menzis heeft Robert Wonnink ook zorgverzekeraar VGZ in zijn pakket zitten.

Stroef overleg
Eind vorig jaar verliepen de gesprekken met Menzis stroef om tot een nieuw sociaal plan te komen. Menzis stelde vorig jaar voor om in stappen de beëindigingsvergoeding op het niveau van de transitievergoeding te brengen. Dit was tegen het zere been van de vakbonden. Besloten was om het overleg tijdelijk op te schorten en in maart van dit jaar weer op te starten.

Hervatting overleg
Het tijdelijk opschorten van het overleg heeft goed gedaan. Sinds maart is CNV Vakmensen weer in overleg met Menzis. De gesprekken die we tot nu toe hebben gehad met Menzis waren constructief en verliepen in goede sfeer. We praten nu niet alleen over de beëindigingsvergoeding, maar ook over hoe we medewerkers kunnen begeleiden en faciliteren om “van-werk-naar-werk” te gaan.

Voorstellen
Menzis heeft een voorstel gedaan voor het berekenen van de beëindigingsvergoeding. Dit is gebaseerd op de transitievergoeding, maar komt hoger dan de wettelijke transitievergoeding uit. Daarnaast zijn we in overleg met Menzis om tot kwalitatief betere afspraken te komen om medewerkers te faciliteren in hun loopbaanontwikkeling en bij eventuele boventalligheid. We zijn er nog niet uit! Op woensdag 15 juni staat het volgende overleg gepland.

Ledenbijeenkomsten
Wij willen graag met onze leden in gesprek over het sociaal plan. Hiervoor worden er drie bijeenkomsten georganiseerd op de locaties in Groningen, Enschede en Wageningen. CNV Vakmensen nodigt u van harte uit om deze bijeenkomsten bij te wonen. Onderstaand een overzicht van de bijeenkomsten.Datum                     Locatie                                                      Tijdstip
Maandag 13 juni  Groningen zaal 09 1e verdieping        17.00 – 18.30 uur
Maandag 13 juni  Wageningen zaal 02                             17.00 – 18.30 uur
Dinsdag 14 juni   Enschede zaal 01 en 02                        17.00 – 18.30 uur

Wil je één van deze bijeenkomsten bijwonen, meld je dan even via mail aan bij de bestuurder Robert Wonnink op: r.wonnink@cnvvakmensen.nl

Robert Wonnink
bestuurder

M  06 51 86 42 65
r.wonnink@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid