Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg met directie Chubb Fire & Security

Op 14 november hebben we een overleg gehad met Boud van Beurden (Managing director Chubb) en Goof van Riet (HR director Chubb). We hebben een goed en open gesprek gehad. Tijdens het gesprek is de directie ook ingegaan op de organisatieverandering.

Kennismaking met Goof van Riet

Omdat dit de eerste keer was dat we Goof van Riet ontmoetten, hebben we een kennismakingsrondje gemaakt. Boud van Beurden en Goof van Riet hebben daarbij aangegeven dat ze een goede 'werk'relatie willen met de vakbonden. Als er zaken zijn die spelen, dan horen ze dat graag. Onze reactie daarop was dat we het daar mee eens zijn maar dat dit in het verleden wel eens anders is geweest bij Chubb Fire & Security.

Wat betreft zaken die spelen hebben we de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden genoemd. Dit is voor veel werknemers een oud zeer en de directie begreep dat. Zij zijn ook voorstander van het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden. Maar als het extra geld gaat kosten, dan is dit moeilijk.

De directie is ook van mening dat iedereen gelijk behandeld moet worden. Zo hebben in het verleden mensen de onderneming verlaten en elk met een eigen regeling. Wanneer er nu weer mensen weg zouden moeten, dan wil de directie liever een sociaal plan afsluiten met de vakbonden, dan iedereen een aparte regeling.

Organisatieverandering

In de nieuwsbrief van de directie van 19 oktober staat dat men het derde kwartaal had gebruikt om onze toekomstplannen uit te denken en vorm te geven. Het belangrijkste element in deze nieuwe plannen is dat Chubb Fire & Security zich gaat organiseren naar de vier business lijnen, te weten: Kleine blusmiddelen, Branddetectie-Blussystemen, Elektronische Beveiliging en SMC. De directie verwacht hiermee het specialisme per vakgebied verder te ontwikkelen en dus beter de klanten te bedienen.

In onze perceptie; weer terug naar de oude structuur waarbij Chubb Fire & Security nog specialisten had en niet mensen die alles moesten kunnen (wat natuurlijk nooit kan).
Verder gaat Chubb Fire & Security de belangrijkste processen vereenvoudigen, uniformeren en daar waar mogelijk werkzaamheden centraliseren. Dit moet ook helpen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Gaat dit gevolgen hebben voor de medewerkers? Dat is nog niet duidelijk. Bij de vorige organisatiewijziging (toen men bedacht had dat iedereen alles zou moeten kunnen doen) heeft dat wel gevolgen gehad voor medewerkers. Dus of daar nu aan valt te ontkomen is een grote vraag.

Hoe nu verder

Voor de nieuwe organisatiewijziging is er een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad en die hebben ondertussen ook al een positief advies afgegeven. In de komende periode zal de directie eerst de managers/leidinggevende informeren en daarna zal het overig personeel worden geïnformeerd.

Wij als vakbonden zullen ook geïnformeerd blijven worden en indien nodig hebben we weer overleg met de directie. Wij zullen je dus op de hoogte blijven houden.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen of lezen wij deze graag.

Dolf Polders
onderhandelaar CNV Vakmensen
bereikbaar via 06 51 60 20 50 of d.polders@cnvvakmensen.nl

Silvia Kaas
onderhandelaar FNV Metaal
bereikbaar via 06 83 94 07 98 of silvia.kaas@fnv.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid