Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg met container-werkgevers en havenbedrijf

Eind februari hebben we met de leden uit de containerbedrijven (ECT, APMTR en APM MV2) overleg gehad over een aantal zaken die met elkaar te maken hadden. Dit deden we in ledenvergaderingen die omgezet konden worden in driekwart actievergaderingen.

Het overleg ging over:
-    de “interne“ baan;
-    het niet willen laten doorzetten van containers naar bedrijven zonder Cao;
-    de collegiale in- en uitleen mogelijkheden;
-    de mogelijke situatie dat mensen overbodig zijn vanaf 2017 als de twee nieuwe Maasvlakte terminals open zijn.

CNV Vakmensen is van mening dat we ons hard moeten maken voor sociale oplossingen waarbij de eigen verantwoordelijkheid en die van de containerwerkgevers en het havenbedrijf hand in hand moeten gaan. De leden hebben unaniem aangegeven dat als het een en ander niet lukt op een verantwoorde, sociale manier en containerwerkgevers zich niet redelijk opstellen, wij acties kunnen voorbereiden en uitvoeren.

Alle container terminals een Cao

De werkgevers vinden dat zij niet beslissen over wel of geen Cao bij een andere terminal. Zij willen daar geen standpunt over innemen. Een slechte zaak wat ons betreft, maar daarmee wordt in ieder geval duidelijk waar de werkgevers staan. Het schept ook duidelijkheid; je hoeft later niet aan te komen met dat de concurrentie goedkoper is of betere voorwaarden kent en dat je dat ook wilt etc.

Interne baan

Er is voorlopig besloten dat er werk op de interne baan is voor havenwerkers met een Cao ECT, APMTR of APM MV2. Wij willen graag betrokken worden bij toekomstig overleg hierover. Werkgevers vinden dat dit niet onze zaak is, wel mogen we onze mening geven. We zullen dit samen met jullie nauwlettend volgen.

Collegiale in- en uitleen

Er is een korte pilot (proef) geweest bij ECT en APMTR. We worden in de komende periode betrokken bij de evaluatie. Maar de werkgevers willen het eerst samen met de ondernemingsraden evalueren. We zullen het in de gaten houden. Volgens ons is het een Cao-afspraak bij ECT en een mondelinge afspraak bij APMTR om samen te evalueren, dus dat zullen we op het gepaste moment doen.

Overleg werkgevers en het havenbedrijf

Op dit moment zij wij met de containerwerkgevers en het havenbedrijf over oplossingen aan het praten. Er is inmiddels afgesproken dat er in ieder geval op drie verschillende manieren zal worden gekeken naar welke oplossingen er nodig zijn.

Onder 'downloads' treft u onze brief aan welke wij voorafgaande aan het overleg aan de werkgevers/havenbedrijf hebben gestuurd. Als u vragen of opmerkingen heeft als lid van CNV Vakmensen laat dan van u horen! Geef uw input want het is uw toekomst! U kunt uw bestuurder Albert van Damme bereiken per email

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid