Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg Jumbo herstructurering

Vandaag, 28 januari heeft er een overleg plaatsgevonden over de ontwikkelingen m.b.t. de aangekondigde herstructurering van Jumbo.

Al eerder heeft Jumbo aangegeven dat zij met de COR een plan op maat willen maken. CNV Vakmensen heeft aangegeven het jammer te vinden dat er geen overleg met bonden hierover plaats heeft. We worden wel aangesloten maar de intentie is om het plan als het overeengekomen is met de COR wel met CNV Vakmensen te bespreken en eventueel aan te vullen, maar in eerste instantie onderhandelt Jumbo met de COR.

Het gaat hierbij om een adviesaanvraag waarin de outsourcing van een aantal bedrijfsonderdelen, te weten:
  • B-sis

  • Ecodet

  • Salarisadministratie en daaraan gekoppeld een deel van HR support

  • ICT beheer

  • Centrale Slagerij

Er is op dit moment nog geen sprake van gesprekken in vergevorderd stadium. Er moet immers nog een reactie komen vanuit de COR op de adviesaanvraag. De insteek vanuit Jumbo is dat men werkgelegenheidsgarantie (termijn is nog niet bekend, maar de verwachting is eerder 1 jaar dan 2 jaar of langer) meeneemt als de gesprekken met gegadigden gaan starten.

Er is een sociaal plan afgesproken voor de integratie C1000 - Jumbo. Vanuit Jumbo is men van mening dat dit plan niet van toepassing is op de huidige herstructurering omdat de integratie met de ombouw van de laatste C1000-winkel is afgerond.

CNV Vakmensen heeft vanzelfsprekende vraag gesteld waarom nu gekozen wordt voor een andere weg. Jumbo reageert daarop door te stellen dat het vorige plan niet meer van toepassing is en dat men nu maatwerk wil leveren voor de bedrijfsonderdelen die nu met outsourcing te maken krijgen. Hierover verschilt werkgever dus van mening met de betrokken vakbonden.

Op dit moment is het belangrijk om te weten dat er bij outsourcing/verkoop sprake is van een aantal regels. Deze regels zegt Jumbo te zullen naleven. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je contact opnemen met CNV Vakmensen, via CNV Info tel. 030-7511007 of per e-mail cnvinfo@cnv.nl

Je kunt je vragen ook stellen aan je bestuurder Kitty Huntjens, per mail k.huntjens@cnvvakmensen.nl of telefonisch 06-47826877.

Voor vragen m.b.t. de centrale Slagerij kun je ook contact opnemen met Pien Zijlstra, mail p.zijlstra@cnvvakmensen of telefonisch 06-20471885.

Kitty Huntjens                                  
M: 06-47826877
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl

16-344/KH/avg