Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg cao DC Jumbo van start

Vandaag heeft het eerste overleg plaatsgevonden voor de nieuwe cao DC Jumbo. Dit eerste overleg bestond uit de toelichting van de voorstellenbrief van CNV Vakmensen, andere bonden en werkgever. Er staan de komende periode een aantal overleggen gepland.

Een aantal punten uit het eerste overleg, verdienen een korte toelichting. Vanuit bonden is aangegeven, ingegeven door een aantal ontwikkelingen van de afgelopen periode, dat de collinorm niet gebruikt mag worden om medewerkers individueel af te rekenen.

De verruiming van de winkeltijden, ook op zon- en feestdagen, heeft consequenties voor de werktijden in de DC’s. Deze verandering, de stap naar verruiming van de werktijden, de zaterdag als normale werkdag en daarbij willen sleutelen aan de toeslagen voor inconveniente uren, is wat betreft CNV Vakmensen niet bespreekbaar.

Dat medewerkers meer zeggenschap moeten krijgen over hun roosters is voor CNV Vakmensen van groot belang. Hierbij kan kritisch worden gekeken naar een goede manier om vraag en aanbod van werk tot ieders tevredenheid te laten aansluiten.

Dat de lonen en de vergelijking hiervan met andere cao’s wordt gemaakt zal niemand verbazen. Maar dat is voor CNV Vakmensen geen reden om haar looneis te laten varen.

Om in het kader van levensfase bewust personeelsbeleid de ontziemaatregelen te beperken en ouderenregelingen, zg. Super de Boer-regeling, te bevriezen kan alleen als er maatregelen zijn die het mogelijk maken voor iedereen om op een gezonde, prettige manier te kunnen blijven werken. Hier is in de werkgroep LFBPB over gesproken maar de concrete uitwerking en afspraken moeten tijdens dit cao-overleg geregeld worden.

Samen werkt!
Ook hier geldt: het is belangrijk dat veel mensen zich aansluiten bij CNV, dat maakt de positie van werknemers sterker en daardoor kunnen wij beter jouw belangen behartigen. Voor een cao geldt immers dat hierin afspraken worden vastgelegd waardoor rechten van medewerkers worden geborgd.
Jij bent lid, jouw collega’s wellicht nog niet. Wellicht een reden om met hen in gesprek te gaan over het belang van lidmaatschap van CNV Vakmensen en de voordelen die het biedt.

Een aantal van jouw collega’s zijn actief betrokken bij CNV. Je kunt met je vragen ook bij hen terecht. Het zijn: Anne Kootstra, Ben van Velzen, Taeke Boersma, Hans Heringa, Bart van Klinken en Jaap Dijkstra.

Vanzelfsprekend kun je met vragen en opmerkingen ook terecht bij je bestuurder Kitty Huntjens. Bereikbaar via mail k.huntjens@cnvvakmensen.nl of telefonisch 030-7511007.

In de bijlage vind je de voorstellenbrief van CNV Vakmensen.

Met ingang van 1 januari 2016 is CNV Dienstenbond gefuseerd met CNV Vakmensen. Vanaf die datum kunt u ons bereiken onder:

CNV Vakmensen, info@cnvvakmensen.nl, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht, tel. 030 – 7511007.

Kitty Huntjens
Bestuurder
M 06-47826877
E k.huntjens@cnvvakmensen.nl