Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Overleg Arbocatalogus Verf- en Drukinktindustrie

Zoals je waarschijnlijk weet is er een Arbocatalogus voor de Verf- en Drukinktindustrie. Dit document is vooral bedoeld om het veilig en gezond werken in jouw sector te bevorderen. De huidige Arbocatalogus is inmiddels 7 jaar oud en moet bijgewerkt worden.

Ook willen we deze voor werknemers veel toegankelijker en gebruiksvriendelijker maken. Samen met Huib Arts van Arboplaats gaan we daar een opzet voor maken. Graag willen we van jouw kennis en inzichten gebruik maken om er ook een echt leesbaar en toegankelijk stuk van te maken. Daarom nodigen we je uit om daaraan mee te werken.

De Arbocatalogus is een technisch document waarin beschreven staat welke risico’s er in de sector zijn en hoe we deze risico’s kunnen wegnemen of in ieder geval zo veel mogelijk beperken. Hier hoef je geen deskundige voor te zijn. Gewoon je ervaring en je verstand gebruiken levert ons al veel inzichten en tips op. Jij kent de risico’s vaak veel beter dan alle deskundigen bij elkaar. Jij als werknemer werkt dagelijks in deze werkomgeving en jij bent prima in staat om mee te denken over veilig en gezond werken en de juiste maatregelen die bij bepaalde risico’s genomen moeten worden.

Hierbij nodigen we je uit om aan het overleg over de Arbocatalogus deel te nemen. Deze bijeenkomst vindt plaats op 1 december 2016 in Unieplaza, het kantoor van De Unie te Culemborg. Aanvangstijd is 10.00 uur. Het overleg duurt tot maximaal 16.00 uur. Het kost je niets. Het vindt plaats onder werktijd die gewoon wordt doorbetaald. Ook je reiskosten worden vergoed. Voor een lunch wordt uiteraard gezorgd.

Het adres is:
Unieplaza
Multatulilaan 12
Culemborg

Graag vernemen we of je wilt meepraten over de Arbocatalogus. Je kunt je aanmelden via dit mailadres: l.dejong@cnvvakmensen.nl

Hierbij ontvang je alvast de link naar de huidige Arbocatalogus http://www.vvvf.dearbocatalogus.nl/

Mede namens Leon de Jong (Sectorondersteuner)

Gerard van der Molen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 99 28 55
E:  g.vandermolen@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid