Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Op weg naar een nieuwe cao Besloten Bus

De vraag is of bovenstaande tekst met een vraagteken of uitroepteken moet worden opgeschreven. CNV vakmensen weet daarvan nog geen uitslag, het kan allebei.

Wat is de stand van zaken rond de nieuwe cao Besloten Bus, dat leest u in deze nieuwsbrief. De huidige cao loopt af op 31 december 2016, dus voor die tijd moet er een nieuwe cao worden afgesloten. En dit moet letterlijk een “nieuwe” cao zijn, omdat werkgevers en bonden in de huidige cao hebben afgesproken dat wij met elkaar streven naar een moderne nieuwe cao.
Daar is nu al een poosje tussen partijen over gesproken vanuit de vraag wat is een nieuwe cao? Hoe ziet die er dan uit?
Een eerste verandering is dat wij nu te maken hebben met 2 werkgeversverenigingen. Buiten KNV Bus hebben wij sinds kort ook te maken met een nieuwe club werkgevers Altrovia geheten. Daar zitten een aantal grote busondernemingen bij, dus ook CNV Vakmensen-leden. Om de ledenbelangen zo goed mogelijk te behartigen, gaan wij dus met beide werkgeversverenigingen proberen één cao af te sluiten.
Er is door partijen naar de sector gekeken en er zijn uitgangspunten voor de toekomst benoemd. Deze zijn: Wetgeving, Economie en Bedrijfsvoering, Marktomstandigheden, Gezondheid, Opleiding, Veiligheid, sociale aspecten en Loongebouw. Onder deze hoofdstukken kunnen heel veel onderwerpen opgehangen worden die nu in de cao staan of die er nieuw aan toegevoegd worden.

Vanaf het begin heeft CNV Vakmensen haar inzet voor welke vorm van cao helder neergezet. De waarde van de huidige cao is voor ons uitgangspunt. Dat betekent dat er wel over verandering met ons is te praten, maar niet over verslechteringen dan wel inleveren. En uiteraard spelen onze leden hier een belangrijke rol in.

Op dit moment zijn er van geen enkele partij al voorstellen! Wel ideeën en dan van Altrovia, die in een nieuwsbrief aan haar leden al een aantal balletjes heeft opgegooid. Maximale flexibiliteit, afschaffen van de 5/6-6/6 regeling en aansluiten op de wetgeving rond arbeidstijd en rusttijden. Dat zijn er zo een paar. Hoe men dit nu bedoelt, weten wij nog niet. Je kan het namelijk benaderen vanuit zowel een positieve als negatieve hoek. Vanuit KNV Bus weten wij nog niets.

Hoe nu verder?
We wachten op een stuk waarin beide werkgevers gezamenlijk hun inzet kenbaar maken. Daarnaast werken wij vanuit CNV Vakmensen met onze kadergroep aan onze inzet als het gaat om de nieuwe cao. Zodra er meer bekend is, zullen wij dit aan onze leden kenbaar gaan maken en met elkaar onze werknemers inzet gaan bepalen. Dat zullen wij zowel via de digitale weg als met ledenpanels gaan doen. Dit is ook de eerste nieuwsbrief in een reeks op weg naar een nieuwe cao. Na de zomerperiode zullen uiteindelijk de onderhandelingen van start gaan.

Voor nu is het belangrijk om met collega’s onder elkaar de discussie over uw arbeidsvoorwaarden aan te gaan. Het gaat om uw toekomst en meepraten kan altijd.
Er wordt binnen de sector met elkaar gesproken en Altrovia heeft ook al discussies gevoerd met werknemers binnen hun bedrijven. Let daar op en stel vragen als u daarmee geconfronteerd wordt.

Intussen kunt u met uw vragen en opmerkingen met mij contact zoeken via de mail of mobiel. Voor gegevens zie hieronder.

Peter Böeseken
Bestuurder
M: 06 – 51 60 20 43
E : p.boeseken@cnvvakmensen.nl

16-1517/PB/ml 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid