Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat sociaal plan A.S.R.

CNV Vakmensen, andere bonden en A.S.R. zijn het eens geworden over een nieuw sociaal plan. In dit onderhandelingsresultaat is afgesproken waarbij voor 2016 het sociaal plan van 2015 van toepassing is en voor 2017 en 2018 een nieuw sociaal plan voorligt waarbij werkzekerheid een belangrijk doel is.

Co-creatie

De afgelopen maanden heeft CNV uitvoerig overleg gevoerd met a.s.r. en de andere bonden over een nieuw sociaal plan. Het oude sociaal plan liep af op 31 december 2015. We hebben op een goede manier overleg gevoerd, waardoor we samen tot nieuwe ideeën zijn gekomen. Deze plannen hebben we verder uitgewerkt. Tussentijds hebben we jullie zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van dit proces. Uiteindelijk hebben we de laatste paar weken hard gewerkt en zijn we tot een eindresultaat gekomen. Volgens alle partijen is het behaalde resultaat een co-creatie waarin alle deelnemers van het overleg zich kunnen vinden.  

Het andere plan

Het sociaal plan dat van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018 loopt, heeft de naam Het Andere Plan gekregen. Voor 2016 wordt het bestaande plan 2015 toegepast. Voor 2017 en 2018 heeft Het Andere Plan een nieuwe opzet en inhoud. Het hoofdpunt van het Het Andere plan is dat je als medewerkers (nog meer) in staat wordt gesteld om zelf keuzes te maken over je eigen ontwikkeling en toekomst. De werkgever ondersteunt je daarbij met middelen die je via ‘In Beweging’ kunt inzetten.

Gelijk van start met duurzame ontwikkeling

Meteen vanaf 1 januari 2016 worden de uitgangspunten van Het Andere Plan in de praktijk gebracht. In Beweging levert daar een grote bijdrage aan. Dit team van Human Resources begeleidt collega’s die in beweging willen komen, zichzelf willen ontwikkelen en de regie over hun toekomst willen pakken. Door ontwikkeling vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

In de jaren 2017 en 2018 wordt verder ingezet op In Beweging, om de regie over je loopbaan en toekomst nog meer in eigen hand te nemen. 

Nieuw in Het Andere Plan 2017-2018 is de verdeling van een (mogelijke) reorganisatie in drie fasen.
1. ‘Mijn plan fase 1’: Bij zicht op (potentiële) boventalligheid
2. ‘Mijn plan fase 2’: Na aanzegging boventalligheid
3. ‘Mijn plan fase 3’: Vanaf het moment van boventalligheid 

In elke fase is een budget beschikbaar en is beschreven waarvoor en wanneer het ingezet kan worden. Het benutten van dit budget wordt gestimuleerd. Hiermee krijgen afspraken over duurzame inzetbaarheid een plaats in Het Andere Plan. Net als het huidige sociaal plan dat ook in 2016 nog wordt toegepast, bevat Het Andere Plan vanaf 2017 ook afspraken over een financieel vangnet.  In de bijlagen vinden jullie meer informatie over de gemaakte afspraken. In het onderhandelingsresultaat staan de hoofdlijnen omschreven en in het bijgevoegde fasenmodel kun je gedetailleerd bekijken welke faciliteiten in welke fase van Het Andere Plan worden aangeboden.

Meer uitleg

We kunnen ons voorstellen dat het veel nieuwe afspraken zijn. Vandaar dat we ze graag komen uitleggen. Op maandag 22 februari is er daarom ’s middags om vier uur een inloopsessie in het vergadercentrum bij a.s.r. waar vakbonden samen met a.s.r. Het Andere Plan 2016 -2018 verder uitleggen en natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Kom vooral en laat je dan stapsgewijs door de afspraken heen leiden.

Stemmen
Uiteraard mogen CNV-leden hun stem uitbrengen over dit resultaat. CNV is tevreden met de uitkomst. Het was een goed proces waarin partijen echt samen geprobeerd hebben om een goed sociaal plan op te stellen. We hebben hierbij duurzame ontwikkeling met stip bovenaan gezet. Dit betekent ook dat we daarin veel meer investeren in Het Andere Plan dan nu in het huidige sociaal plan gebeurd. We halen door de toekenning van budgetten geld naar voren, zodat je als mogelijke boventallige medewerker veel eerder kunt gaan investeren in jezelf om op die manier hopelijk zo snel mogelijk weer een andere baan te vinden. Dit betekent echter ook dat de vergoeding (mijn vangnet), bij daadwerkelijke boventalligheid omlaag gaan. We sluiten aan bij de Wet Werk en Zekerheid en hebben de transitievergoeding als basis genomen. Wel verhogen wij die met verschillende factoren. Deze factoren worden mede bepaald door het arbeidsmarktperspectief en dus krijgen de wat oudere medewerkers met langere dienstverbanden de komende jaren nog een wat hogere vergoeding. Kortom, is dit wat CNV betreft een toekomstbestendig plan. Hopelijk denkt u er ook zo over.

Wij horen graag uw stem via deze link voor 26 februari 2016.

Vragen?

Voor vragen over de nieuwe sociaal plan afspraken, kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Bij CNV- onderhandelaar Sandra Hendriks, s.hendriks@cnvvakmensen.nl, maar ook bij haar collega Debbie Ritsma, d.ritsma@cnvvakmensen.nl. Sandra heeft het proces rondom Het Andere Plan gedaan, maar Debbie neemt het hierna van haar over.  

Sandra Hendriks, bestuurder (06 -10539520)
Debbie Ritsma, bestuurder (06-47826868)