Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Woondetailhandel

Na 6 jaar zonder cao heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de woondetailhandel. Leden kunnen tot uiterlijk 19 december over het resultaat stemmen.

Met dit onderhandelingsresultaat stijgen de lonen de komende anderhalf jaar met 3,75%.

Jarenlange stilstand

De totstandkoming van de cao is geen makkelijk proces geweest. Voor ons is duidelijk dat medewerkers in veel gevallen al jarenlang stil staan. Ook is duidelijk dat het weer goed gaat in de woonbranche. Daar horen afspraken bij die dit tot uitdrukking brengen. Of dat gelukt is bepalen jullie als leden. CNV Vakmensen is van mening dat het maximaal haalbare resultaat is bereikt. Hierbij hebben we rekening gehouden met de uitkomsten van de laatste enquête, die wij onder jullie hebben gehouden over de tussenstand in de onderhandelingen. Daarin was jullie boodschap namelijk duidelijk: de loonsverhoging moest hoger uitpakken en de compensatie van de verlaging van de zondagtoeslag moest beter. Op beide punten heeft CNV Vakmensen een beter resultaat bereikt.

De afspraken samengevat

 • Loonstijging van 2,75% per 1 april 2017 en 1% per 1 januari 2018 over het loon voor zover dit valt binnen de salarisschalen.
 • De invoering van een nieuw loongebouw, waarbij je snellere en grotere stappen kunt maken naar het maximum van de salarisschalen.
 • De zondagtoeslag wordt verlaagd van 100% naar 50%. De verlaging wordt gedurende maximaal 7 jaar volledig gecompenseerd. De precieze lengte van de compensatie is afhankelijk van je aantal dienstjaren en hoe lang je bedrijf al op zondag open is.
 • Vanwege de verlaging van de zondagtoeslag krijgen medewerkers die in 2016 meer dan 12 zondagen hebben gewerkt en dus het hardste geraakt worden bovenop de bovenstaande compensatie nog een loonsverhoging van 0,75%, waarmee voor deze groep de totale loonsverhoging op 4,5% komt.
 • Leden van de vakbonden die partij zijn bij deze cao en nu al lid zijn, dus ook leden van CNV Vakmensen, krijgen de vakbondscontributie over de jaren 2017 en 2018 volledig vergoed. Bij een maximale maandcontributie van € 18 komt dat neer op € 216 per jaar.
 • De cao wordt geïntegreerd met de cao voor fashion, sport en lifestyle (FSL). Er zijn verschillen tussen beide cao’s. Voor het grootste deel blijven de betere en oude afspraken uit de cao wonen van kracht. Zie de bijlage voor het totale overzicht.

Het volledige onderhandelingsresultaat vind je rechts op deze pagina onder 'Downloads'.

Nieuwe cao geeft perspectief

Met een nieuwe cao wordt er een einde gemaakt aan een periode, waarin er vrij spel ontstond en arbeidsvoorwaarden verder onder druk kwamen te staan. Wij snappen dat niet alle afspraken op evenveel instemming zullen rekenen. Er zit ook pijn in. Maar zoals gezegd, wij hebben er alles aan gedaan om tot een maximaal haalbaar resultaat te komen. En ook de afweging gemaakt dat geen cao alleen maar achteruitgang geeft.

Deze cao markeert wat ons betreft zeker geen eindpunt. Het is eerder een nieuw begin van waaruit CNV Vakmensen weer verder wil bouwen aan moderne en toekomstbestendige afspraken die weer perspectief geven.

Daarom zijn er flink veel afspraken gemaakt die uitvoering moeten geven aan een beter loopbaan- en scholingsbeleid, meer zeggenschap van medewerkers over hun werktijden en meer aandacht voor gezond vitaal en met plezier aan het werk blijven.

Tot uiterlijk 19 december stemmen

Klik hier om digitaal je stem uit te brengen.

Word lid of werf een lid en maak kans op mooie prijzen

Ben jij of is jouw collega nog geen lid? Regel het, dan zijn jullie altijd verzekerd van professionele rechtsbijstand op het gebied van werk en inkomen én bij persoonlijke kwesties.
 • Aanbrenger nieuw lid: cadeaubon € 12,50
 • Nieuw lid: eerste 6 maanden 50% korting op de contributie
 • Tot en met december wekelijks kans op mooie prijzen
Ga naar www.cnvvakmensen.nl/werven

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse, sectorbestuurder
w.breunesse@cnvvakmensen.nl

Cao Woondetailhandel

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid