Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao PGGM: geef je mening

Afgelopen maandag heeft CNV samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met PGGM over een nieuwe cao. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste afspraken op een rijtje. Het volledige resultaat lees je in de bijlage. En natuurlijk kun je stemmen.

Want deze afspraken worden pas een echte cao, als de vakbondsleden dat willen! Stemmen kan door het bijgevoegde formulier in te vullen en op te sturen. Je kan ook gewoon een mail sturen met je stem (voor, tegen, blanco) en eventueel op- en aanmerkingen naar de CNV bestuurder bij PGGM, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl Je hebt daarvoor de tijd tot en met donderdag 21 januari, 17.00 uur.

Hoofdpunten
Looptijd:
Deze cao gaat twee jaar gelden: van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Daarmee zetten we de goede traditie van meerjarige afspraken bij PGGM voort.
Loonontwikkeling:
Per 1 januari 2016 gaan de salarissen structureel met 1% omhoog. Per 1 juli 2017 opnieuw met 1%. Daarnaast krijgt iedereen een incidentele uitkering van 0,5% op
1 oktober 2016 én op 1 oktober 2017. Deze komen uit de werkkostenregeling, waardoor de uitkering onbelast is. Je ontvangt die twee keer dus het hele bedrag (0.5% van je bruto jaarsalaris) als netto bedrag. En dan is er op 1-10-2017 ook nog een “gewone” incidentele uitkering van 0.5%, waarover wel belasting wordt ingehouden. CNV is niet juichend over deze bescheiden loonontwikkeling, maar we zien ook dat dit, in het licht van de bezuinigingen en reorganisaties bij PGGM, wel het maximaal haalbare is. Duurzame inzetbaarheid:
Samen met PGGM gaan de vakbonden in 2016 extra aandacht besteden aan de mogelijkheden die PGGM biedt om je inzetbaarheid te vergroten. Je kan daarvoor ook terecht bij de loopbaanadviseurs van Kans, het aan CNV gelieerde loopbaanadviesbureau (www.adviesbureaukans.nl). PGGM geeft medewerkers ook de mogelijkheid om – fiscaal vriendelijk – uit je p-budget geld te reserveren voor opleidingen. Het gespaarde bedrag blijft een aantal jaren beschikbaar, ook als je niet meer bij PGGM werkt. In de loop van dit jaar zal de regeling daarvoor worden uitgewerkt en bekend gemaakt worden.
Het derde WW-jaar:
Afgesproken is dat PGGM zich in principe aansluit bij de landelijke regeling die er voor gaat zorgen dat je ook recht houdt op een derde jaar WW. Ook dit moet in begin 2016 nog verder worden uitgewerkt, en dan kunnen we ook met PGGM bespreken of er compensatie mogelijk is voor de premie die werknemers moeten betalen hiervoor. CNV had erg graag gezien dat we daarover nu al concrete afspraken konden maken, maar omdat er ook landelijk nog geen uitgewerkte regeling is (alleen basis-afspraken), was dat voor PGGM niet mogelijk.
Werkervaringsplekken (MIP-programma):
CNV is blij dat PGGM haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden werkervaring op te doen. Daarbij is afgesproken dat we ook nadrukkelijk gaan kijken of werkervaringsplekken ook kunnen worden omgezet in reguliere (vaste) banen.
Vakbondscontributie:
De afgelopen jaren konden de leden van cao-partijen (dus ook CNV-leden) hun vakbondscontributie aan het eind van het jaar (na de fiscale verrekening) declareren bij PGGM. Deze afspraak wordt gecontinueerd voor zowel 2016 als voor 2017. Een teken dat PGGM de inzet van de vakbonden, mogelijk gemaakt door jullie, waardeert en belangrijk acht.
Overige zaken:
Er zijn nog een aantal (soms wettelijk verplichte) kleinere wijzigingen in de cao afgesproken. Je vindt ze in de bijlage met het onderhandelingsresultaat.

Vragen of opmerkingen?
Stuur een mail naar CNV-bestuurder Jolien Dekker: j.dekker@cnvvakmensen.nl 

Wat doet CNV voor jou?
CNV ondersteunt waar mogelijk en gewenst bij (dreigende) reorganisaties, outsourcing en boventalligheid. Heb je vragen daarover dan kan je zowel terecht bij je CNV-bestuurder als bij ons informatiecentrum via info@cnvvakmensen.nl of
030-7511007. Als het nodig is, staan onze juridisch adviseurs, experts in arbeidsrecht, jou terzijde met raad en daad. En vergeet niet dat een gratis rechtsbijstandsverzekering is inbegrepen bij het lidmaatschap! Wil of moet je je oriënteren op wat je mogelijkheden buiten PGGM zijn? Kijk dan eens wat ons loopbaanadviesbureau KANS voor jou kan betekenen. Dat kan direct via www.adviesbureaukans.nl, maar ook via het Career Center van PGGM.

Jolien Dekker,
Bestuurder
j.dekker@cnvvakmensen.nl