Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Nationale Nederlanden

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe 3 jarige cao bij Nationale Nederlanden. Er zijn afspraken gemaakt over jouw inzetbaarheid, een ander sociaal plan, structurele loonsverhoging en eenmalige uitkeringen.

Het resultaat is het maximaal haalbare en in dat licht bezien is CNV tevreden. Jij mag nu jouw mening geven door te stemmen.

Jouw inzetbaarheid
De afspraken over inzetbaarheid vormen het hart van de cao. Omdat CNV het belangrijk vindt dat jij plezierig kunt blijven werken, al dan niet bij NN, vonden wij het heel belangrijk om goede afspraken te maken zodat jij optimaal inzetbaar kunt zijn en blijven. Alle instrumenten om je aan werk te helpen, die in het sociaal plan stonden, zijn in de cao opgenomen, denk daarbij bijvoorbeeld aan loopbaanadvies, sollicitatietraining etc. Je ontwikkelafspraken, die je maakt in de pch-cyclus tellen voor de helft mee voor je beoordeling. Jij maakt je eigen plan en kan gebruikmaken van alle geboden faciliteiten. Dit kan je bespreken met je manager of een coach. Uitgangspunt bij de toekenning van de faciliteiten is ja of ja, tenzij. Voor functiegerichte opleidingen krijg je alles in tijd en geld vergoed. Voor ontwikkelgerichte opleidingen geldt dat je deze in geld vergoed krijgt en dat je qua tijd de helft gecompenseerd krijgt. Er zijn ook nieuwe zaken afgesproken zoals bijvoorbeeld het inzicht krijgen in je persoonlijke kracht en je arbeidsmarktkansen. Ook is er aandacht besteed aan werkdruk en mantelzorg. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Sociaal Plan, maar dan anders
Het huidige sociaal plan blijft geldig tot 1 april 2017. Daarna gaat het volgende gelden:
- Uiteindelijk, na een overgangsregeling, zal er een NN-beëindigingsvergoeding gelden. Die vergoeding wordt bepaald door de volgende formule: dienstjaarfactor x grondslag x 1,85.
- De dienstjaarfactor wordt als volgt bepaald. Tot 10 dienstjaren 1/6, Vanaf 10 dienstjaren ¼, boven 10 dienstjaren en leeftijd 50 jaar ½
- In de grondslag zitten de volgende elementen: je maandsalaris, je persoonlijk keuzebudget, je vic-beloning on target en als dat van toepassing is je persoonlijke toeslag met afbouw.
- Als overgangsregeling geldt dat er wordt uitgegaan van de beëindigingsvergoeding die je zou hebben ontvangen in het kader van het huidige sociaal plan en dat wordt verminderd met het aantal maanden vanaf
- 1 april 2017 x 0,5 x grondslag totdat de NN-vergoeding bereikt is.
- Als je of vrijwillig vertrekt terwijl je geen vacature achterlaat dan krijg je 75% van de NN-vergoeding of overgangsregeling
- De bemiddelingsduur naar ander werk is 4 maanden tot leeftijd van 40 jaar,
- 5 maanden tussen 40 en 50 jaar en 6 maanden vanaf 50 jaar.
Omdat er goede afspraken zijn gemaakt over inzetbaarheid en je in ieder geval tot
1 april 2017 de kans hebt om aan je eigen inzetbaarheid te werken terwijl het huidige sociaal plan blijft gelden en het niveau van de vergoeding veel hoger is dan de wettelijke transitievergoeding is het CNV tevreden met deze afspraak.

Salaris en andere afspraken
De cao geldt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. Voor wat beloning is het volgende afgesproken:
- In juni 2016 een eenmalige uitkering van 1000 euro en in december 2017 van 250 euro;
- 1 juli 2016 een structurele loonsverhoging van 0,75%, 1 april 2017 een loonsverhoging van 1,25%, 1 december 2018 een loonsverhoging van 1,5%
- Om het mogelijk te maken echt aan de slag te gaan met je inzetbaarheid is ook nog een bewegingsdag ter waarde van 0.4% afgesproken. Voor CNV was het belangrijk om dit af te spreken. Zo wordt er een link gelegd tussen zowel aan de slag met je eigen inzetbaarheid en de waarde die arbeidsvoorwaarden hebben.
- Over de garantie-uitkering ineens is een procesafspraak gemaakt. Mocht deze wijzigen dan zullen de betrokken medewerkers worden geraadpleegd.
- Over de uitkering bij einde dienstverband, de bovenwettelijke verlofuren en andere zaken zijn ook afspraken gemaakt.
Al met al is CNV ervan overtuigd dat dit resultaat het maximaal haalbare is. Er zijn goede afspraken gemaakt over inzetbaarheid, verantwoorde afspraken over het sociaal plan.

Het onderhandelingsresultaat vindt je op SAM en via www.cnvvakmensen.nl/nn

Samen met NN en de andere vakorganisaties zullen wij in medewerkersbijeenkomsten de afspraken toelichten. Op SAM kan je de data en locaties van deze bijeenkomsten vinden.

Je kunt voor of tegen dit resultaat stemmen. Je kunt stemmen tot 1 mei 2016 via deze link.

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij je onderhandelaar Ike Wiersinga.

Ike Wiersinga
Bestuurder
06-23500986
i.wiersinga@cnvvakmensen.nl